Tilbage

Deltagerliste - Foredrag Medlem af Nordsjælland

Udskriv deltagerliste fra pdf

Foredragsaften med Charlotte Frigast den 8. marts 2018

Tilmeldt: 100
Nr.Navn
1Klaus Bie
2Catherine Guillochon
3Tina Nielsen
4Johnny Nielsen
5Mette Christoffersen
6Gitte Jensen
7Lizanne Ahlgreen
8Majbritt Sko Treschow
9Hanne Mårtensson
10Øivind Kaas-Larsen
11Randi Pedersen
12Hanne møller Jensen
13Jette schmidt
14Pia Holm Nielsen
15Edith Ingerslev Svare
16Helle Fransen
17Lene Hobert
18John Ditlefsen
19Line Olsen
20helle schnack
22Cecilie Alexandersen
23Hanne Hansen
24Helle Nielsen
25Amalie Lohse-Lind
26Kirsten Zuschlag
27Mette Møller Jensen
28Ingrid Bonde
29Vagn Rasmussen
30Sonja Sønder Larsen
31Susanne Hemmingsen
32Rene Heinz Olsen
33Lene Mangor Olsen
34zilla Nobel
35Pia Bielefeldt
36Birgitte Christensen
37Michael Christensen
38Stine Maaløe Strandskov
39Jane Broberg
40Hanne Søndenbroe
41Lene Fromberg
42Stine Byskov
43Jane Sørensen
44Camilla Hay
45Helle Fischer
46Anne Drewsen
47Mary Sofie Bønnerup Mortensen
48Finn Skalander
49Ulla Andreasen
50Lone Koch
51Tina Seligmann
52Tommy Petersen
53Ken Markussen
54Joan Markussen
55Birger Joensen
56Lars Buhl
57Teresa Fernandez
58Anni Holm Nielsen
59Anni Nielsen
60Flemming Nielsen
61Kirsten Ruskov
62Lissi Capion
63Lisbeth Bech
64Jens Ingemansen
65Daniel Bothoft
66Hanne Rie Østergard
67Frank Christensen
68Birgit Nielsen
69Tina Halling
70Finn Skalander
71Jette schmidt
72Elisabeth Johansen
73Lissi Groulef
74Jørn Østergaard
75Verner Jurgensen
76Susana jurgensen
77Preben Arenfeldt
78karina andersen
79Kaj Klysner
80Dorthe Wiisbye
81Lene Sørensen
82Nanette Vabø
83Svend Fransen
84Leo Rømer Lausen
85Eva Bing
86Jannie Olsen
87Pia Wodskou Andersen
88Jesper Rosenkrantz
89Rikke Rosenkrantz
90Tino Capion
91Birgitte Jørgensen
92Helle Korneliussen
93Per korneliussen
94Flemming Nøhr
95Peter Schou Andersen
96Inger Schou Andersen
97Lars Bo Kirketerp Lund
98Anelise castenskiold
99Michael Nielsen
100Peter Dalegaard
101Gert Jensen
TilbageUdskriv deltagerliste fra pdf
Dansk Retriever Klub - Region Nordsjælland