Tilbage

Deltagerliste - Foredrag Medlem af Nordsjælland

Udskriv deltagerliste fra pdf

Foredragsaften med Charlotte Frigast den 8. marts 2018

Tilmeldt: 88
Nr.Navn
1Klaus Bie
2Catherine Guillochon
3Tina Nielsen
4Johnny Nielsen
5Mette Christoffersen
6Gitte Jensen
7Lizanne Ahlgreen
8Majbritt Sko Treschow
9Hanne Mårtensson
10Øivind Kaas-Larsen
11Randi Pedersen
12Tine Suhr
13Hanne møller Jensen
14Jette schmidt
15Pia Holm Nielsen
16Edith Ingerslev Svare
17Helle Fransen
18Lene Hobert
19John Ditlefsen
20Line Olsen
21helle schnack
22Anne Winkel
23Cecilie Alexandersen
24Pia Hviid
25Hanne Hansen
26Helle Nielsen
27Amalie Lohse-Lind
28Kirsten Zuschlag
29Mette Møller Jensen
30Ingrid Bonde
31Vagn Rasmussen
32Sonja Sønder Larsen
33Susanne Hemmingsen
34Marianne Wadt
35Rene Heinz Olsen
36Lene Mangor Olsen
37zilla Nobel
38Pia Bielefeldt
39Birgitte Christensen
40Michael Christensen
41Stine Maaløe Strandskov
42Jane Broberg
43Hanne Søndenbroe
44Lene Fromberg
45Stine Byskov
46Jane Sørensen
47Camilla Hay
48Helle Fischer
49Anne Drewsen
50Mary Sofie Bønnerup Mortensen
51Finn Skalander
52Ulla Andreasen
53Lone Koch
54Tina Seligmann
55Tommy Petersen
56Ken Markussen
57Joan Markussen
58Birger Joensen
59Lars Buhl
60Teresa Fernandez
61pia wodskou andersen
62Anni Holm Nielsen
63Anni Nielsen
64Flemming Nielsen
65Kirsten Ruskov
66Lissi Capion
67Lisbeth Bech
68Jens Ingemansen
69Daniel Bothoft
70Hanne Rie Østergard
71Frank Christensen
72Birgit Nielsen
73Tina Halling
75Finn Skalander
76Jette schmidt
77Elisabeth Johansen
78Lissi Groulef
79Jørn Østergaard
80Verner Jurgensen
81Susana jurgensen
82Preben Arenfeldt
83karina andersen
84Kaj Klysner
85Dorthe Wiisbye
86Lene Sørensen
87Nanette Vabø
88Lene Hobert
89John Ditelfsen
TilbageUdskriv deltagerliste fra pdf
Dansk Retriever Klub - Region Nordsjælland