TilbageFrem

Arrangementer

Vis som kalenderVis som liste

21-01-2020  til  21-01-2020Filter 

21-01-2020
Årmøde i DRK Nordsjælland 2020

Region Nordsjælland afholder årsmøde tirsdag 21. januar 2020 kl. 19.00

 

Sted: Kantinen, Grønnevang skolen Østervang 124, 3400 Hillerød  (tidligere Skanseskolen)

 

Parkering: Se appetizeren

  

Dagsorden:

                  På valg er:

                 

                  Kai Erik Lübcke  (villig til valg) Begrundelse for opstilling

                  Hanne Jensen (genopstiller ikke)

                  Jane Broberg Jensen (genopstiller ikke)

                  Stine Maaløe Bach (genopstiller ikke)

                                   

                  Følgende kandidater har også anmeldt kandidatur inden 20. december 2019

                  Pernille Maria Veronica Jungersen (villig til valg) Begrundelse for opstilling

                  Helle Dissing (villig til valg) Begrundelse for opstilling  

                   Ida Elisabeth Johansen (villig til valg) Begrundelse for opstilling

                   Frederik Bjørke Schwartz (villig til valg) Begrundelse for opstilling 

                   Pernille Bjørke Schwartz (villig til valg) Begrundelse for opstilling      

 

                  Det betyder at der er opstillet kandidater nok til at dække pladserne i 

                  regionsledelsen og de 2 suppleanter.

                  Dermed skal der ikke foretages supplerende vagt på årsmødet

                  

                  Medlemmer af regionsledelsen vælges for en 2-årig periode. Der vælges   

                  2 suppleanter, der er de kandidater, der opnår flest stemmer uden at blive   

                  valgt.

                  Indtræder en suppleant i stedet for et valgt medlem, overtager suppleanten

                  den valgperiode, det udtrådte medlem havde. 

                  DRK's vedtægter: §7 STEMMERET OG VALGBARHED

                  Stk. 1. Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, er

                  stemmeberettigede i klubbens anliggender i henhold til reglerne i disse

                  vedtægter.

                  Stk. 2. Valgbarhed til klubbens ledende organer - bestyrelse, raceledelser samt

                  regionsledelser - forudsætter myndighedsalder og 12 måneders forudgående,

                  uafbrudt medlemskab fra valgdagen at regne. 
                  Medlemskabet er personligt. Hvert medlem har en stemme.

                  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  • Valg af revisor samt revisorsuppleant
  • Behandling af indkomne forslag  (forslag skal være regionslederen i hænde senest 14 dage før årsmødet, dvs. d. 7. januar 2020
  • Eventuelt

             Herunder: uddeling af årsnåle (Husk at skrive til regionsleder, hvis du mener du skal have en   

                25 års, 40 års eller 50 års nål for uafbrudt medlemskab), uddeling af Nordsjællands årspokalen,

             og tak til dem der har gjort en særlig indsats for regionen i det forgangne år.

 

 
RegionslederKaj Lübcke
Tlf. 20333162
Send email til kontaktperson
TilbageFremVis som kalenderVis som liste

21-01-2020  til  21-01-2020Filter 

Dansk Retriever Klub - Region Nordsjælland