TilbageFrem

Arrangementer

Vis som kalenderVis som liste

07-12-2019  til  06-06-2020Filter 

07-12-2019
Brugsprøve v. klubhuset i Frederikssund

Lørdag den 7. december

 

Sted: Klubhuset i Frederikssund

Dommer:  Pia Holm Nielsen

 

Der er tilmelding på dagen eller on-line her nedenfor.

 

Indskrivning på dagen fra kl. 10:00 - 11:00

Prøvestart hurtigst muligt efter kl. 10.00 og til der ikke er flere indskrevne. 

Hvis du er elektronisk tilmeldt og gerne vil komme lidt senere så aftal det med kontaktpersonen.

 

Husk DKK Stambog, Ejerbevis, vaccinationspapir/bog og bevis for medlemskab (se yderligere i brugsprøvereglementet).

 

Kastrerede og kryptocide hanhundes deltagelse i prøver
Kastrerede hanhunde kan afprøves og præmieres, såfremt der ligger en dyrlægeattest på at hunden havde to normalt udviklede testikler før indgreb. Skal være registreret på hundeweb hos DKK.
Kemisk kastrerede hanhunde kan ikke deltage i prøverne, medmindre der er registreret frivilligt avlsforbud på hunden hos DKK. Kemisk kastraktion er omfattet af dopingreglementet.
Kryptocide hunde kan afprøves og præmieres, såfremt der foreligger en dyrlægeattesteret kryptociderklæring, og dokumentation for at kryptocidstatus er registeret på
DKK’s hundeweb, herunder at der er anført avlsforbud på hunden.

Steriliserede tæver må gerne deltage.

 

Løbske tæver skal forblive i bilen til hunden kaldes frem af dommer - bed sekretariatet give besked. Mødetid løbske tæver efter aftale med kontaktperson. Ved on-line tilmelding må der gerne stå en bemærkning om at tæven er løbsk.

Ejere med løbske tæver parkerer efter anvisning af kontaktpersonen

 

Pris: 170 kr.  Betaling er kontant (lige penge) eller med MobilPay kun på dagen.

(telefonnummer:  52696878   (KAI LÜBCKE).

HUSK at skrive i kommentarfeltet: Brugsprøve - dato for prøven - stambogsnavn på hunden. NB! betal først med MobilePay når du er helt sikker på at deltage.

 

NB! jfr. markprøvereglementet kapitel 4, Adgangsbetingelser § 8. Stk. 1. står der:

Brugsprøver, kvalifikationsprøver, markprøve B og working test: Danske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af DRK.

Udenlandske prøvedeltagere skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub.

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
indskrivning fra kl.10.00
 
kontaktHanne Søndenbroe
Tlf. 23238012
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteBrugsprøve 5 Vis
 
TilmeldingLukket for tilmelding. Tilmeldingsfrist er overskredet.
18-01-2020
Begynderklassetræning BEG2001

Første gang lørdag den 18. januar kl. 09.30

 

herefter følgende dage: søndag d. 26/1, søndag d. 2/2, søndag d. 9/2, søndag d. 23/2 og lørdag 29/2 - alle dage kl. 09.30  -  Forbehold for ændringer 

 

Holdet starter og slutter på en lørdag, mens de øvrige dage er søndage

 

Sted: Stenholdtsvang ved Hillerød

 

Træner: Stine Maaløe Bach

 

Maks. antal pladser 8.  Tilmelding online nedenfor.

 

Træningsgebyret på 550 kr for 6 gange, indbetales senest 7 dage forud eller ved tilmeldingen på regionens bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: BEG2001 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Medbring kvittering for indbetaling på 1. træningsgang.

 

Bemærk: Man ikke kan tilmelde sig til et nyt hold af samme kategori/type, mens man stadig går på et tilsvarende hold - dvs. holdet, man går på, skal være afsluttet inden det nye hold påbegynder.

 

Adgangskrav:

Bestået brugsprøve, se også generelle adgangskrav.

læs om begynderklassetræningen.

 

Hvis du alligevel ikke vil på holdet, kan du melde dig fra online indtil 2 dage før holdet starter, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Såfremt man udebliver fra holdet uden at melde afbud og endnu ikke har betalt træningsgebyret, vil man ikke kunne starte på et andet hold, før det manglende gebyr er betalt.

 

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud. Hvis der kommer mange på ventelisten, forsøger vi at oprette flere hold. Hold øje med Nyhedsbrevet.

StedStenholtsvang ved Hillerød
Kørselsvejledning
 
Mødetid kl.9.30
 
TrænerStine Maaløe Bach
Tlf. 51226061
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteBegynderklassetræning 8 Vis
 
Venteliste Begynderklassetræning 6 Vis
 
TilmeldingLukket for tilmelding. Tilmeldingsfrist er overskredet.
19-01-2020
Brugsprøve v. klubhuset i Frederikssund

Søndag den 19. januar

 

Sted: Klubhuset i Frederikssund

Dommer:  Lene Sørensen

 

Der er tilmelding på dagen eller on-line her nedenfor.

 

Indskrivning på dagen fra kl. 10:00 - 11:00

Prøvestart hurtigst muligt efter kl. 10.00 og til der ikke er flere indskrevne. 

Hvis du er elektronisk tilmeldt og gerne vil komme lidt senere så aftal det med kontaktpersonen.

 

Husk DKK Stambog, Ejerbevis, vaccinationspapir/bog og bevis for medlemskab (se yderligere i brugsprøvereglementet). Udenlandske deltagere skal huske kopier.

 

Kastrerede og kryptocide hanhundes deltagelse i prøver
Kastrerede hanhunde kan afprøves og præmieres, såfremt der ligger en dyrlægeattest på at hunden havde to normalt udviklede testikler før indgreb. Skal være registreret på hundeweb hos DKK.
Kemisk kastrerede hanhunde kan ikke deltage i prøverne, medmindre der er registreret frivilligt avlsforbud på hunden hos DKK. Kemisk kastraktion er omfattet af dopingreglementet.
Kryptocide hunde kan afprøves og præmieres, såfremt der foreligger en dyrlægeattesteret kryptociderklæring, og dokumentation for at kryptocidstatus er registeret på
DKK’s hundeweb, herunder at der er anført avlsforbud på hunden.

Steriliserede tæver må gerne deltage.

 

Løbske tæver skal forblive i bilen til hunden kaldes frem af dommer - bed sekretariatet give besked. Mødetid løbske tæver efter aftale med kontaktperson. Ved on-line tilmelding må der gerne stå en bemærkning om at tæven er løbsk.

Ejere med løbske tæver parkerer efter anvisning af kontaktpersonen

 

Pris: 170 kr.  Betaling er kontant (lige penge) eller med MobilPay kun på dagen.

(telefonnummer:  52696878   (KAI LÜBCKE).

HUSK at skrive i kommentarfeltet: Brugsprøve - dato for prøven - stambogsnavn på hunden. NB! betal først med MobilePay når du er helt sikker på at deltage.

 

NB! jfr. markprøvereglementet kapitel 4, Adgangsbetingelser § 8. Stk. 1. står der:

Brugsprøver, kvalifikationsprøver, markprøve B og working test: Danske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af DRK.

Udenlandske prøvedeltagere skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub.

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
indskrivning fra kl.10.00
 
kontaktHanne Søndenbroe
Tlf. 23238012
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteBrugsprøve 6 Vis
 
TilmeldingLukket for tilmelding. Tilmeldingsfrist er overskredet.
21-01-2020
Årmøde i DRK Nordsjælland 2020

Region Nordsjælland afholder årsmøde tirsdag 21. januar 2020 kl. 19.00

 

Sted: Kantinen, Grønnevang skolen Østervang 124, 3400 Hillerød  (tidligere Skanseskolen)

 

Parkering: Se appetizeren

  

Dagsorden:

                  På valg er:

                 

                  Kai Erik Lübcke  (villig til valg) Begrundelse for opstilling

                  Hanne Jensen (genopstiller ikke)

                  Jane Broberg Jensen (genopstiller ikke)

                  Stine Maaløe Bach (genopstiller ikke)

                                   

                  Følgende kandidater har også anmeldt kandidatur inden 20. december 2019

                  Pernille Maria Veronica Jungersen (villig til valg) Begrundelse for opstilling

                  Helle Dissing (villig til valg) Begrundelse for opstilling  

                   Ida Elisabeth Johansen (villig til valg) Begrundelse for opstilling

                   Frederik Bjørke Schwartz (villig til valg) Begrundelse for opstilling 

                   Pernille Bjørke Schwartz (villig til valg) Begrundelse for opstilling      

 

                  Det betyder at der er opstillet kandidater nok til at dække pladserne i 

                  regionsledelsen og de 2 suppleanter.

                  Dermed skal der ikke foretages supplerende vagt på årsmødet

                  

                  Medlemmer af regionsledelsen vælges for en 2-årig periode. Der vælges   

                  2 suppleanter, der er de kandidater, der opnår flest stemmer uden at blive   

                  valgt.

                  Indtræder en suppleant i stedet for et valgt medlem, overtager suppleanten

                  den valgperiode, det udtrådte medlem havde. 

                  DRK's vedtægter: §7 STEMMERET OG VALGBARHED

                  Stk. 1. Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, er

                  stemmeberettigede i klubbens anliggender i henhold til reglerne i disse

                  vedtægter.

                  Stk. 2. Valgbarhed til klubbens ledende organer - bestyrelse, raceledelser samt

                  regionsledelser - forudsætter myndighedsalder og 12 måneders forudgående,

                  uafbrudt medlemskab fra valgdagen at regne. 
                  Medlemskabet er personligt. Hvert medlem har en stemme.

                  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  • Valg af revisor samt revisorsuppleant
  • Behandling af indkomne forslag  (forslag skal være regionslederen i hænde senest 14 dage før årsmødet, dvs. d. 7. januar 2020
  • Eventuelt

             Herunder: uddeling af årsnåle (Husk at skrive til regionsleder, hvis du mener du skal have en   

                25 års, 40 års eller 50 års nål for uafbrudt medlemskab), uddeling af Nordsjællands årspokalen,

             og tak til dem der har gjort en særlig indsats for regionen i det forgangne år.

 

 
RegionslederKaj Lübcke
Tlf. 20333162
Send email til kontaktperson
21-01-2020
Spisning før Årmødet

Region Nordsjælland inviterer medlemmerne til spisningen inden årsmøde tirsdag 21. januar 2020.

 

Regionsledelsen vil gerne traditionen tro byde årsmødets deltagere på spisningen, så alle kan nå at hilse på gamle og nye venner inden selve mødet. Forhåbentlig vil det også gøre det lettere at nå frem til mødet for dem der måtte komme sent fra arbejde.

Kirsten Skovsby vil igen lave noget godt til os.

 

Sted: Grønnevang skolen Østervang 124, 3400 Hillerød  (Kantinen)

Parkering: se appetiser

 

Spisningen starter kl 18 - der er online tilmelding

Selve årsmødet starter kl. 19.00

 

Bemærk: Én person pr. tilmelding

 

Sidste frist for tilmelding til spisning er mandag den 13. januar - men tilmeld gerne hurtigst muligt af hensyn til planlægningen, tak. Efteranmeldinger ring til regionsleder (2323 8012) så ser vi om det mon ikke kan lade sig gøre.

 

Menu:  Paprikagryde ala Kirsten Skovby, senere får vi kage i pausen hvor der tælles op.

StedGrønnevang skolen Østervang 124, 3400 Hillerød
 
Hillerød kl.18.00
 
RegionslederKaj Lübcke
Tlf. 20333162
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteSpisning før årsmødet - 1 pers 89 Vis
 
TilmeldingLukket for tilmelding. Tilmeldingsfrist er overskredet.
26-01-2020
Åbenklassetræning ÅB2001

Første gang søndag den 26. januar kl. 10.00

 

og efterfølgende søndage d. 2/2, 9/2, 16/2, 23/2 og lørdag d. 29/2 - alle dage kl. 10.00

 

Forbehold for ændringer.

 

Sted: Klubhuset, Frederikssund og evt. andre terræner

 

Træner: Sonja Sønder Larsen

 

Maks. antal pladser 8.  Tilmelding online nedenfor.

 

Træningsgebyret på 600 kr for 6 gange, indbetales senest 7 dage forud eller ved tilmeldingen på regionens bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: ÅB2001 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Medbring kvittering for indbetaling på 1. træningsgang.

 

Bemærk: Man ikke kan tilmelde sig til et nyt hold af samme kategori/type, mens man stadig går på et tilsvarende hold - dvs. holdet, man går på, skal være afsluttet inden det nye hold påbegynder.

 

Adgangskrav:

1. præmie i begynderklasse på markprøve B eller C (vildt) eller 2 x bestået i begynderklasse på WT eller bestået kvalifikationsprøve og minimum 12 måneder gammel.

læs om åbenklassetræningen.

 

Hvis du alligevel ikke vil på holdet, kan du melde dig fra online indtil 2 dage før holdet starter, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Såfremt man udebliver fra holdet uden at melde afbud og endnu ikke har betalt træningsgebyret, vil man ikke kunne starte på et andet hold, før det manglende gebyr er betalt.

 

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud. Hvis der kommer mange på ventelisten, forsøger vi at oprette flere hold. Hold øje med Nyhedsbrevet.

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
Mødetid kl.10.00
 
TrænerSonja Sønder Larsen
Tlf. 51363828
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteÅbenklassetræning 8 Vis
 
Venteliste Åbenklassetræning 2 Vis
 
TilmeldingLukket for tilmelding. Tilmeldingsfrist er overskredet.
29-01-2020
Foredrag om dyrlægeskræk

Foredragsaften med Katrine Hammer

 

Onsdag den 29. januar inviterer region Nordsjælland til endnu et spændende foredrag med emnet:

 

Dyrlægeskræk 

 

Katrine Hammer VetsygeplejerskKatrine vil fortælle om mekanismerne bag dyrlægeskræk. Hvorfor opstår det og om hvordan vi med frivillig håndtering kan forebygge den.

Katrine vil også inspirere til en ny måde at anskue den daglige håndtering og soignering af hunden på, og kommer ind på negleklipning og nytårsskræk.

 

 

Katrine er autoriseret veterinærsygeplejerske og blev uddannet i 2004 fra Fasanvejens Dyreklinik. Hun har været ansat her på klinikken siden 2011.

Udover at være veterinærsygeplejerske er Katrine også uddannet hundetræner fra Irene Jarnved i år 2000. Efterfølgende har hun studeret hundeadfærd hos Irene Liliequist i 4 år og siden tilmeldt sig alle kurser, hun kunne komme i nærheden af indenfor adfærd og træning af hunde. Katrine har drevet selvstændig hundeskole og har stor erfaring indenfor træning af hunde.

Katrine er igang med en fear-free certificering og har særligt fokus på håndtering af dyrene på en adfærdsmæssig forsvarlig måde.

  

Tid: Onsdag d. 29. januar 2020 kl. 18.30

Sted: Frederiksborg Byskole i aulaen, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød.

Vi holder en lille kaffe-kage pause undervejs. Vi slutter ca. kl. 21.30

 

Parkeringsforhold:

Der er nu etableret en ny p-plads (60 pladser) på samme side af Carlsbergvej som Byskolen, mellem Byskolen og Frederiksborg Gymnasium. Der er opsat gule skilte med teksten: Privat Parkering og Forbeholdt Frederiksborg Byskole, hvilket efter oplysning fra forvaltningen indebærer, at vi automatisk kan benytte p-pladsen, når vi har reserveret Aulaen.

 

Ved siden af denne p-plads (tættere på Gymnasiet) har Gymnasiet en p-plads med nogenlunde samme antal pladser. Af skiltningen fremgår:

Parkering alle hverdage i tidsrummet 07:00 – 16:30 – kun tilladt med gyldig parkeringstilladelse eller gæstekort, hvilket indebærer, at vi må benytte p-pladsen efter kl. 16:30.

 

Foredraget er gratis og der er plads til 120 deltagere, med fortrinsret for medlemmer / husstandsmedlemmer af region Nordsjælland.

Der er mulighed for at skrive sig på venteliste for medlemmer af andre regioner, vi plejer at finde plads til alle.

 

NB.  DRK medlemsskabet er personligt dvs. at ægtefællen kun kan deltage hvis de har et husstandsmedlem.

 

HUSK En person pr. tilmelding

StedFrederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød
Kørselsvejledning
 
Mødetid kl.18.15
 
KontaktpersonPia Bielefeldt
Tlf. 23348385
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteForedrag Medlem af Nordsjælland 36 Vis
 Maks. antal deltagere 120
 
Venteliste Foredrag Medlem af Nordsjælland 0
 
Venteliste + andre DRK regioner 1 Vis
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 12-11-2019 til 27-01-2020
Tilmeld til:
Foredrag Medlem af Nordsjælland
Venteliste + andre DRK regioner
30-01-2020
Nose Work 1 NW2001

Nose Work, grundtræning for begyndere, der endnu ikke er introduceret for duft.

 

1 teoriaften og 6 træningsgange.

  

Nose Work er en aktivitet for alle hunde og førere - og er inspireret af de professionelle detektionshunde som fx narkohunde, sprængstofshunde ol. Nose Work kan både dyrkes som sjov aktivering af hunden og som seriøs konkurrencedisciplin. Ved konkurrencer skal hunden identificere tre forskellige dufte i fire forskellige søgemiljøer.

 

Målet med grundtræningen er at opbygge hundens motivation, selvstændighed, fokus på opgaven og arbejdsintensitet. Træningen bygger på hundens naturlige instinkter, og er ikke en lydighedsøvelse.

 

Vi starter med en obligatorisk teoriaften. Derefter opbygger vi grundtræningen trinvist, og de første 5-6 træningsgange arbejder vi udelukkende med lækre godbidder (fx pølsestykker).

 

Du skal acceptere, at i Nose Work er det dig, der skal lære af din hund – og se den arbejde og udvise sin naturlige søgeadfærd. Du skal lade din hund arbejde selvstændigt og løse opgaven på eget initiativ. Det kan for nogle førere kræve en stor portion tålmodighed, afhængig af hvor meget du er vant til at hjælpe din hund med at løse opgaverne.

 

Der er kun én hund, der arbejder af gangen – og de hunde, der ikke er på, venter i bilerne. Det er derfor ikke til Nose Work, at du får socialiseret din hund. Men til Nose Work er der plads til alle – også de hunde, der ønsker lidt afstand til andre hunde

 

Teori:  Torsdag d. 30. januar kl. 18.30

 

Træning følgende torsdage fra 

      den 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 5/3 og 12/3  -  alle dage kl. 17.30 - 18.55

 

Sted : Voldens Kvarter 30, 2750 Ballerup

  

Instruktør: Klaus Bie

 

Praktisk: 

Medbring lækre godbidder til hunden, et fast halsbånd eller sele og en forholdsvis lang line (2-5 meter – men ikke sporline, ikke retrieverline og ikke flexline).

Kun én hund arbejder af gangen – hunden skal derfor sidde i bilen, når den ikke er på.

Løbske tæver er velkomne – vi sørger bare for, at de ikke arbejder i samme søgemiljø som de hanhunde, der måtte blive påvirket.

 

Adgangskrav:

Både hundens ejer og fører skal være medlem af Dansk Retriever Klub. Hunden skal desuden være fyldt 6 mdr. og være vaccineret.

 

Træningsgebyret er på 550 kr for 6 gange + teoriaften. Beløbet indbetales ved tilmeldingen på regionens bankkonto

reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: NW2001 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Udskriv din kvittering og medbring som dokumentation på teoriaftenen.

 

Bekræft tilmelding: når du har tilmeldt dig holdet, får du automatisk fremsendt en mail. For at din tilmelding er gyldig, skal du bekræfte din tilmelding ved at klikke på linket i mailen.

Først, når du har bekræftet din tilmelding, vil du fremgå af deltagerlisten.

 

Annuller tilmelding: Skulle du blive forhindret i at deltage, skal du melde afbud. Du kan melde afbud  - annullere din tilmelding – ved at klikke på linket i den mail, du har fået tilsendt.

  

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud.

 

StedVoldens Kvarter 30, 2750 Ballerup
 
mødetid kl.18.30
 
InstruktørKlaus Bie
Tlf. 40536958
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteNose Work 1 begynder 5 Vis
 Lukket for tilmelding.
 
Venteliste Nose Work 1 begynder 3 Vis
 Maks. antal deltagere 5
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 05-01-2020 til 28-01-2020
Tilmeld til:
Nose Work 1 begynder
Lukket for tilmelding. Maks. antal tilmeldt.
Venteliste Nose Work 1 begynder
30-01-2020
Nose Work 1 NW2002

Nose Work, grundtræning for begyndere, der endnu ikke er introduceret for duft.

 

1 teoriaften og 6 træningsgange.

  

Nose Work er en aktivitet for alle hunde og førere - og er inspireret af de professionelle detektionshunde som fx narkohunde, sprængstofshunde ol. Nose Work kan både dyrkes som sjov aktivering af hunden og som seriøs konkurrencedisciplin. Ved konkurrencer skal hunden identificere tre forskellige dufte i fire forskellige søgemiljøer.

 

Målet med grundtræningen er at opbygge hundens motivation, selvstændighed, fokus på opgaven og arbejdsintensitet. Træningen bygger på hundens naturlige instinkter, og er ikke en lydighedsøvelse.

 

Vi starter med en obligatorisk teoriaften. Derefter opbygger vi grundtræningen trinvist, og de første 5-6 træningsgange arbejder vi udelukkende med lækre godbidder (fx pølsestykker).

 

Du skal acceptere, at i Nose Work er det dig, der skal lære af din hund – og se den arbejde og udvise sin naturlige søgeadfærd. Du skal lade din hund arbejde selvstændigt og løse opgaven på eget initiativ. Det kan for nogle førere kræve en stor portion tålmodighed, afhængig af hvor meget du er vant til at hjælpe din hund med at løse opgaverne.

 

Der er kun én hund, der arbejder af gangen – og de hunde, der ikke er på, venter i bilerne. Det er derfor ikke til Nose Work, at du får socialiseret din hund. Men til Nose Work er der plads til alle – også de hunde, der ønsker lidt afstand til andre hunde

 

Teori:  Torsdag d. 30. januar kl. 18.30

 

Træning følgende torsdage fra 

      den 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 5/3 og 12/3  -  alle dage kl. 19.00 - 20.30

 

Sted : Voldens Kvarter 30, 2750 Ballerup

  

Instruktør: Klaus Bie

 

Praktisk: 

Medbring lækre godbidder til hunden, et fast halsbånd eller sele og en forholdsvis lang line (2-5 meter – men ikke sporline, ikke retrieverline og ikke flexline).

Kun én hund arbejder af gangen – hunden skal derfor sidde i bilen, når den ikke er på.

Løbske tæver er velkomne – vi sørger bare for, at de ikke arbejder i samme søgemiljø som de hanhunde, der måtte blive påvirket.

 

Adgangskrav:

Både hundens ejer og fører skal være medlem af Dansk Retriever Klub. Hunden skal desuden være fyldt 6 mdr. og være vaccineret.

 

Træningsgebyret er på 550 kr for 6 gange + teoriaften. Beløbet indbetales ved tilmeldingen på regionens bankkonto

reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: NW2002 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Udskriv din kvittering og medbring som dokumentation på teoriaftenen.

 

Bekræft tilmelding: når du har tilmeldt dig holdet, får du automatisk fremsendt en mail. For at din tilmelding er gyldig, skal du bekræfte din tilmelding ved at klikke på linket i mailen.

Først, når du har bekræftet din tilmelding, vil du fremgå af deltagerlisten.

 

Annuller tilmelding: Skulle du blive forhindret i at deltage, skal du melde afbud. Du kan melde afbud  - annullere din tilmelding – ved at klikke på linket i den mail, du har fået tilsendt.

  

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud.

 

StedVoldens Kvarter 30, 2750 Ballerup
 
mødetid kl.18.30
 
InstruktørKlaus Bie
Tlf. 40536958
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteNose Work 1 begynder 5 Vis
 Lukket for tilmelding.
 
Venteliste Nose Work 1 begynder 3 Vis
 Maks. antal deltagere 5
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 03-01-2020 til 28-01-2020
Tilmeld til:
Nose Work 1 begynder
Lukket for tilmelding. Maks. antal tilmeldt.
Venteliste Nose Work 1 begynder
30-01-2020
Brugsprøvetræning BR2001

Første gang torsdag den 30. januar kl. 10.00

 

og efterfølgende 5 torsdage d. 6/2, 13/2, 20/2, 27/2 og 5/3 - alle dage kl. 10:00

 

Sted: Klubhuset, Frederikssund

 

Træner: Jane Broberg

 

Der er 8 pladser. Tilmelding online nedenfor.

 

Træningsgebyret på 500 kr for 6 gange, indbetales senest 7 dage forud eller ved tilmeldingen på regionens bankkonto

reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: BR2001 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Medbring kvittering for indbetaling på 1. træningsgang.

 

Bemærk: Man ikke kan tilmelde sig til et nyt hold af samme kategori/type, mens man stadig går på et tilsvarende hold - dvs. holdet, man går på, skal være afsluttet inden det nye hold påbegynder.

 

Adgangskrav:

Din hund skal være fyldt 6 mdr. og færdigvaccineret, se også generelle adgangskrav.

læs om brugsprøvetræningen.

 

Hvis du alligevel ikke vil på holdet, kan du melde dig fra online indtil 7 dage før holdet starter, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Såfremt man udebliver fra holdet uden at melde afbud og endnu ikke har betalt træningsgebyret, vil man ikke kunne starte på et andet hold, før det manglende gebyr er betalt.

 

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud. Hvis der kommer mange på ventelisten, forsøger vi at oprette flere hold. Hold øje med Nyhedsbrevet.

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
Mødetid kl.10.00
 
TrænerJane Broberg
Tlf. 23690585
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteBrugsprøvetræning 8 Vis
 Lukket for tilmelding.
 
Venteliste Brugsprøvetræning 3 Vis
 Maks. antal deltagere 6
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 14-01-2020 til 28-01-2020
Tilmeld til:
Brugsprøvetræning
Lukket for tilmelding. Maks. antal tilmeldt.
Venteliste Brugsprøvetræning
01-02-2020
Hvalpetræning HV2002

Første gang teori aften lørdag den 1. februar kl. 09.30

 

Første træning lørdag den 8. februar kl. 09.30

 

og efterfølgende 5 lørdage 15/2, 22/2, 29/2, 7/3 og 14/3 - alle dage kl. 09.30

 

Sted: Kildevej 23, 3200 Helsinge

 

Træner: Øivind Kaas-Larsen

 

Der er 6 pladser. Tilmelding online nedenfor.

 

Bemærk.  Holdet er for babyhvalpe og hvalpe - alder fra 10 uger op til ca. 16 uger.

 

Træningsgebyret på 500 kr for 6 gange + gratis hvalpedummy,  indbetales senest 7 dage forud eller ved tilmeldingen på regionens bankkonto

reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: HV2002 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Medbring kvittering for indbetaling på 1. træningsgang. 

 

Bemærk: Man ikke kan tilmelde sig til et nyt hold af samme kategori/type, mens man stadig går på et tilsvarende hold - dvs. holdet, man går på, skal være afsluttet inden det nye hold påbegynder.

 

Adgangskrav:

Din hvalp skal være mindst 10 uger, før du kan starte den på dette hold.

Er din hvalp blevet omkring 6 mdr., skal den i stedet for på brugsprøvehold - se også generelle adgangskrav.

læs om hvalpetræning.

 

Hvis du alligevel ikke vil på holdet, kan du melde dig fra online indtil 7 dage før holdet starter, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Såfremt man udebliver fra holdet uden at melde afbud og endnu ikke har betalt træningsgebyret, vil man ikke kunne starte på et andet hold, før det manglende gebyr er betalt.

 

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud. Hvis der kommer mange på ventelisten, forsøger vi at oprette flere hold. Hold øje med Nyhedsbrevet.

StedKildevej 23, 3200 Helsinge
 
Mødetid kl.18.30
 
TrænerØivind Kaas-Larsen
Tlf. 40872020
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteHvalpetræning 6 Vis
 Lukket for tilmelding.
 
Venteliste Hvalpetræning 5 Vis
 Maks. antal deltagere 6
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 05-01-2020 til 30-01-2020
Tilmeld til:
Hvalpetræning
Lukket for tilmelding. Maks. antal tilmeldt.
Venteliste Hvalpetræning
01-02-2020
Brugsprøvetræning BR2002

Første gang lørdag den 1. februar kl. 09.00

 

og efterfølgende 5 lørdage d. 8/2, 15/2, 22/2, 29/2 og 7/3 - alle dage kl. 09.00

 

Sted: Klubhuset, Frederikssund

 

Trænere: Jane Broberg og Helle Fischer

 

Der er 8 pladser. Tilmelding online nedenfor.

 

Træningsgebyret på 500 kr for 6 gange, indbetales senest 7 dage forud eller ved tilmeldingen på regionens bankkonto

reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: BR2002 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Medbring kvittering for indbetaling på 1. træningsgang.

 

Bemærk: Man ikke kan tilmelde sig til et nyt hold af samme kategori/type, mens man stadig går på et tilsvarende hold - dvs. holdet, man går på, skal være afsluttet inden det nye hold påbegynder.

 

Adgangskrav:

Din hund skal være fyldt 6 mdr. og færdigvaccineret, se også generelle adgangskrav.

læs om brugsprøvetræningen.

 

Hvis du alligevel ikke vil på holdet, kan du melde dig fra online indtil 7 dage før holdet starter, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Såfremt man udebliver fra holdet uden at melde afbud og endnu ikke har betalt træningsgebyret, vil man ikke kunne starte på et andet hold, før det manglende gebyr er betalt.

 

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud. Hvis der kommer mange på ventelisten, forsøger vi at oprette flere hold. Hold øje med Nyhedsbrevet.

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
Mødetid kl.9.00
 
TrænerJane Broberg
Tlf. 23690585
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteBrugsprøvetræning 14 Vis
 Lukket for tilmelding.
 
Venteliste Brugsprøvetræning 3 Vis
 Maks. antal deltagere 6
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 14-01-2020 til 30-01-2020
Tilmeld til:
Brugsprøvetræning
Lukket for tilmelding. Maks. antal tilmeldt.
Venteliste Brugsprøvetræning
02-02-2020
Vildttræning VT2001

Første gang søndag den 2. februar kl. 10.00

 

og derefter søndage d. 9/2, 16/2, 23/2 og lørdage d. 7/3 og 14/3 - alle dage kl. 10.00

Vi træner ca. 1½ time afhængigt af hundene.

Holdet afsluttes med en lille prøve, enten efter den sidste træning eller en anden dag,

Så reserver d. 21/3 som reserve dag.

Forbehold for ændringer i datoerne, men vi snakker sammen om ny dato, hvis det bliver aktuelt.

Sted: 1. gang Klubhuset, Frederikssund, derefter skiftende terræn - mest Hillerød/Tikøb

Den første gang starter vi med lidt teori om brug af vildt. Træner ta’r kage med.

 

Træner: Hanne Søndenbroe

 

Maks. antal pladser 6.  Tilmelding online nedenfor.

 

Træningsgebyret på 750 kr, indbetales senest 7 dage forud eller ved tilmeldingen på regionens bankkonto 

reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: VT2001 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Medbring kvittering for indbetaling på 1. træningsgang eller send den til træner.

 

Adgangskrav:

Præmieret i Begynderklasse på B- eller C-prøve, bestået WT begynder.

 

Hvis du alligevel ikke vil på holdet, kan du melde dig fra online indtil 7 dage før holdet starter, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Såfremt man udebliver fra holdet uden at melde afbud og endnu ikke har betalt træningsgebyret, vil man ikke kunne starte på et andet hold, før det manglende gebyr er betalt.

 

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud. Hvis der kommer mange på ventelisten, forsøger vi at oprette flere hold. Hold øje med Nyhedsbrevet.

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
Mødetid kl.10.00
 
TrænerHanne Søndenbroe
Tlf. 23238012
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteVildttræning 6 Vis
 Lukket for tilmelding.
 
Venteliste Vildttræning 0
 Maks. antal deltagere 6
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 15-01-2020 til 31-01-2020
Tilmeld til:
Vildttræning
Lukket for tilmelding. Maks. antal tilmeldt.
Venteliste Vildttræning
04-02-2020
Hvalpetræning HV2003

Træningen er formiddagstræning, indendørs kl. 10.00 alle dage.

 

Første gang info tirsdag den 4. februar kl. 10.00 i klubhuset, Frederikssund

 

Træningsdage foregår i Valhal, Frederikssund

 

følgende 6 tirsdage 11/2, 18/2, 25/2, 3/3, 10/3 og 17/3 - alle dage kl. 10.00

 

Sted: Klubhuset, Frederikssund - derefter Valhal, Frederikssund

 

Træner: Helle Fischer

 

Der er 6 pladser. Tilmelding online nedenfor.

 

Bemærk.  Holdet er for babyhvalpe og hvalpe - alder fra 9 uger til 6 mdr.

 

Træningsgebyret på 500 kr for 6 gange + gratis hvalpedummy,  indbetales senest 7 dage forud eller ved tilmeldingen på regionens bankkonto

reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: HV2003 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Medbring kvittering for indbetaling på 1. træningsgang. 

 

Bemærk: Man ikke kan tilmelde sig til et nyt hold af samme kategori/type, mens man stadig går på et tilsvarende hold - dvs. holdet, man går på, skal være afsluttet inden det nye hold påbegynder.

 

Adgangskrav:

Din hvalp skal være mindst 9 uger, før du kan starte den på dette hold.

Er din hvalp blevet omkring 6 mdr., skal den i stedet for på brugsprøvehold - se også generelle adgangskrav.

læs om hvalpetræning.

 

Hvis du alligevel ikke vil på holdet, kan du melde dig fra online indtil 7 dage før holdet starter, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Såfremt man udebliver fra holdet uden at melde afbud og endnu ikke har betalt træningsgebyret, vil man ikke kunne starte på et andet hold, før det manglende gebyr er betalt.

 

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud. Hvis der kommer mange på ventelisten, forsøger vi at oprette flere hold. Hold øje med Nyhedsbrevet.

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
Mødetid kl.10.00
 
TrænerHelle Fischer
Tlf. 52490330
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteHvalpetræning 2 Vis
 Maks. antal deltagere 6
 
Venteliste Hvalpetræning 0
 Maks. antal deltagere 6
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 25-01-2020 til 02-02-2020
Tilmeld til:
Hvalpetræning
08-02-2020
Begynderklassetræning BEG2002

Første gang lørdag den 8. februar kl. 12.00

 

herefter følgende 5 lørdage: 15/2, 22/2, 29/2, 7/3 og 14/3  - alle dage kl. 12.00

 

Sted: Kildevej 23, 3200 Helsinge

 

Træner: Øivind Kaas-Larsen

 

Maks. antal pladser 8.  Tilmelding online nedenfor.

 

Træningsgebyret på 550 kr for 6 gange, indbetales senest 7 dage forud eller ved tilmeldingen på regionens bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: BEG2002 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Medbring kvittering for indbetaling på 1. træningsgang.

 

Bemærk: Man ikke kan tilmelde sig til et nyt hold af samme kategori/type, mens man stadig går på et tilsvarende hold - dvs. holdet, man går på, skal være afsluttet inden det nye hold påbegynder.

 

Adgangskrav:

Bestået brugsprøve, se også generelle adgangskrav.

læs om begynderklassetræningen.

 

Hvis du alligevel ikke vil på holdet, kan du melde dig fra online indtil 2 dage før holdet starter, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Såfremt man udebliver fra holdet uden at melde afbud og endnu ikke har betalt træningsgebyret, vil man ikke kunne starte på et andet hold, før det manglende gebyr er betalt.

 

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud. Hvis der kommer mange på ventelisten, forsøger vi at oprette flere hold. Hold øje med Nyhedsbrevet.

StedKildevej 23, 3200 Helsinge
 
Mødetid kl.12.00
 
TrænerØivind Kaas-Larsen
Tlf. 40872020
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteBegynderklassetræning 8 Vis
 Lukket for tilmelding.
 
Venteliste Begynderklassetræning 4 Vis
 Maks. antal deltagere 6
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 11-01-2020 til 06-02-2020
Tilmeld til:
Begynderklassetræning
Lukket for tilmelding. Maks. antal tilmeldt.
Venteliste Begynderklassetræning
12-02-2020
Åbenklassetræning ÅB2003

Første gang onsdag den 12. februar kl. 10.00

 

og efterfølgende 5 onsdage: d. 19/2, 26/2, 4/3, 11/3 og 18/3 - alle dage kl. 10.00

 

Sted: Klubhuset, Frederikssund

 

Træner: John Ekelund

 

Maks. antal pladser 8.  Tilmelding online nedenfor.

 

Træningsgebyret på 600 kr for 6 gange, indbetales senest 7 dage forud eller ved tilmeldingen på regionens bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: ÅB2003 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Medbring kvittering for indbetaling på 1. træningsgang.

 

Bemærk: Man ikke kan tilmelde sig til et nyt hold af samme kategori/type, mens man stadig går på et tilsvarende hold - dvs. holdet, man går på, skal være afsluttet inden det nye hold påbegynder.

 

Adgangskrav:

1. præmie i begynderklasse på markprøve B eller C eller 2 x bestået i begynderklasse på WT eller bestået kvalifikationsprøve og minimum 12 måneder gammel.

læs om åbenklassetræningen.

 

Hvis du alligevel ikke vil på holdet, kan du melde dig fra online indtil 2 dage før holdet starter, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Såfremt man udebliver fra holdet uden at melde afbud og endnu ikke har betalt træningsgebyret, vil man ikke kunne starte på et andet hold, før det manglende gebyr er betalt.

 

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud. Hvis der kommer mange på ventelisten, forsøger vi at oprette flere hold. Hold øje med Nyhedsbrevet.

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
Mødetid kl.10.00
 
TrænerJohn Ekelund
Tlf. 61304827
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteÅbenklassetræning 0
 Maks. antal deltagere 8
 
Venteliste Åbenklassetræning 0
 Maks. antal deltagere 6
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 26-01-2020 til 10-02-2020
15-02-2020
C- prøve AFLYST

Lørdag den 15. februar 2020

 

Sted:  AFLYST  da vi desværre ikke kunne finde et egnet terræn

 

Prøveleder: opdateres når terræn er fastlagt

Prøveleder assistent: 

                                                                              

Mødetid deltagere: kl. 

 

Katalognr. er lig med startnummer

 

Parole: kl. 

Prøvestart: kl. 

Rundvisning: kl. 

Rundvisningen ved NN starter ved sekretariatet. Der vil være rundvisning til markprøvens forskellige klasser. 

 

Afprøvning på dummy - alle klasser

 

Der kan forekomme dispensationer fra markprøvereglementet, se under markprøver på hjemmesiden.

 

Parkering:  Opdateres

 

Dommere:

Begynderklasse:  

Åbenklasse:  

Vinderklasse:  

 

Priser: 

C-prøve:  160 kr. - Kun betaling på dagen kontant eller med MobilPay telefonnr. 52696878 (Kai Lübcke), men IKKE på regionens konto. HUSK at skrive: dato for prøven, klasse og navn på fører. Indbetalinger før dagen refunderes ikke.

Efter den elektroniske tilmeldingsfrist er prisen 200 kr.

 

Tilmelding 
Det er muligt selv at tilmelde og afmelde til prøven on-line, der lukkes 10 dage før prøven. Herefter kan tilmelding kun ske til prøveleder, hvis prøveleder skønner at der er plads.
 
Bemærk:  Ønsket eftermiddag er kun muligt, hvis det er praktisk muligt og der er deltagere nok til formiddagen.
 
Afbud
Afbud indtil 10 dage før sker via kvitteringsmailen.
Senere afbud, sendes til prøveleder og regionsleder som sms/mail.
Afbud senere end 5 dage før, sat til mandag aften kl 24:00 gælder både for prøver på lørdag og søndag, så koster det 60 kr.  Manglende afbud koster prøvegebyret, før der kan startes igen på anden prøve.

 

NB! jfr. markprøvereglementet kapitel 4, Adgangsbetingelser § 8. Stk. 1. står der:

Brugsprøver, kvalifikationsprøver, markprøve B og working test: Danske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af DRK.

Udenlandske prøvedeltagere skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub.

 

Hjælpere

Ønsker du at være hjælper på prøven, har du en enestående mulighed for at se en masse godt hundearbejde og lære nye mennesker at kende, måske kommende træningspartnere, hvem ved.

 

Tilmelding som hjælper kan foregå on-line eller til prøveleder - du må gerne tilmelde dig flere færdigheder. Du får morgenmad, frokost, lidt sødt og drikkevarer samt en lille tak for hjælpen gave. Tilmeld dig meget gerne i god tid, helst 1 måned før, så prøveleder kan planlægge prøvens mandskab.

 

Frokost: Deltagerne har mulighed for at købe frokost på prøven - on-line tilmelding.

 

 
TilmeldteC-prøven 0
 - Begynder-Formiddag 0
 - Begynder-Eftermiddag 0
 - Åben-Formiddag 0
 - Åben-Eftermiddag 0
 - Vinder 0
 
Hjælper 0
 - Skytte (har jagttegn) 0 - Maks. antal deltagere 5
 - Kaster 0 - Maks. antal deltagere 5
 - Udlægger fritsøg/dirigering 0 - Maks. antal deltagere 4
 - Andet 0 - Maks. antal deltagere 2
 
Frokost pris spg. prøveleder 0
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 01-02-2020 til 13-02-2020
15-02-2020
Brugsprøve v. klubhuset i Frederikssund

Lørdag den 15. januar

 

Sted: Klubhuset i Frederikssund  

 

Dommer:  Lisbeth Bech

 

Der er tilmelding på dagen eller on-line her nedenfor.

 

Indskrivning på dagen fra kl. 10:00 - 11:00

Prøvestart hurtigst muligt efter kl. 10.00 og til der ikke er flere indskrevne. 

Hvis du er elektronisk tilmeldt og gerne vil komme lidt senere, så aftal det med kontaktpersonen.

 

Husk DKK Stambog, Ejerbevis, vaccinationspapir/bog og bevis for medlemskab

(se yderligere i brugsprøvereglementet). Udenlandske deltagere skal huske kopier.

 

Kastrerede og kryptocide hanhundes deltagelse i prøver
Kastrerede hanhunde kan afprøves og præmieres, såfremt der ligger en dyrlægeattest på at hunden havde to normalt udviklede testikler før indgreb. Skal være registreret på hundeweb hos DKK.
Kemisk kastrerede hanhunde kan ikke deltage i prøverne, medmindre der er registreret frivilligt avlsforbud på hunden hos DKK. Kemisk kastraktion er omfattet af dopingreglementet.
Kryptocide hunde kan afprøves og præmieres, såfremt der foreligger en dyrlægeattesteret kryptociderklæring, og dokumentation for at kryptocidstatus er registeret på
DKK’s hundeweb, herunder at der er anført avlsforbud på hunden.

Steriliserede tæver må gerne deltage.

 

Løbske tæver skal forblive i bilen til hunden kaldes frem af dommer - bed sekretariatet give besked. Mødetid løbske tæver efter aftale med kontaktperson. Ved on-line tilmelding må der gerne stå en bemærkning om at tæven er løbsk.

Ejere med løbske tæver parkerer efter anvisning af kontaktpersonen

 

Pris: 170 kr.  Betaling er kontant (lige penge) eller med MobilPay kun på dagen.

(telefonnummer:  52696878   (KAI LÜBCKE).

HUSK at skrive i kommentarfeltet: Brugsprøve - dato for prøven - stambogsnavn på hunden. NB! betal først med MobilePay når du er helt sikker på at deltage.

 

NB! jfr. markprøvereglementet kapitel 4, Adgangsbetingelser § 8. Stk. 1. står der:

Brugsprøver, kvalifikationsprøver, markprøve B og working test: Danske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af DRK.

Udenlandske prøvedeltagere skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub.

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
indskrivning fra kl.10.00
 
kontaktConnie Svane Petersen
Tlf. 21473293
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteBrugsprøve 0
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 01-02-2020 til 13-02-2020
24-02-2020
Begynderklassetræning BEG2004

Første gang mandag den 24. februar kl. 16.30

 

herefter følgende 5 mandage: 2/3, 9/3, de 2 første gang kl. 16,30 16/3, 23/3 og 30/3, de sidste 4 gange kl. 17.00

 

Sted: Skansebakken i Hillerød, de 2 første gange med start kl. 16.30 - herefter skiftende terræn med start kl. 17.00

 

Trænere: Jeanett Bruun og Nanette Vabø

 

Maks. antal pladser 12.  Tilmelding online nedenfor.

 

Træningsgebyret på 550 kr for 6 gange, indbetales senest 7 dage forud eller ved tilmeldingen på regionens bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: BEG2004 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Medbring kvittering for indbetaling på 1. træningsgang.

 

Bemærk: Man ikke kan tilmelde sig til et nyt hold af samme kategori/type, mens man stadig går på et tilsvarende hold - dvs. holdet, man går på, skal være afsluttet inden det nye hold påbegynder.

 

Adgangskrav:

Bestået brugsprøve, se også generelle adgangskrav.

læs om begynderklassetræningen.

 

Hvis du alligevel ikke vil på holdet, kan du melde dig fra online indtil 2 dage før holdet starter, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Såfremt man udebliver fra holdet uden at melde afbud og endnu ikke har betalt træningsgebyret, vil man ikke kunne starte på et andet hold, før det manglende gebyr er betalt.

 

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud. Hvis der kommer mange på ventelisten, forsøger vi at oprette flere hold. Hold øje med Nyhedsbrevet.

StedSkansebakken v. Skanseskolen, Hillerød
Kørselsvejledning
 
Mødetid kl.16.30
 
TrænerNanette Vabø
Tlf. 20244944
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteBegynderklassetræning 12 Vis
 Lukket for tilmelding.
 
Venteliste Begynderklassetræning 1 Vis
 Maks. antal deltagere 6
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 25-01-2020 til 22-02-2020
Tilmeld til:
Begynderklassetræning
Lukket for tilmelding. Maks. antal tilmeldt.
Venteliste Begynderklassetræning
01-03-2020
Åbenklassetræning ÅB2002

Første gang søndag den 1. marts kl. 9.00 til 12.00

 

2. gang søndag den   8. marts kl. 09.00 til 12.00

3. gang søndag den 22. marts kl. 09.00 til 12.00

 

Træningen foregår over 3 gange á 3 timer med indlagt kaffepause midt i træningen

 

Sted: Frederikssund v/klubhuset

 

Trænere: Gert Jensen og Michael Nielsen

 

Maks. antal pladser 14.  Tilmelding online nedenfor.

 

Træningsgebyret på 600 kr for 3 halvdagstræning, indbetales senest 7 dage forud eller ved tilmeldingen på regionens bankkonto

reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: ÅB2002 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Medbring kvittering for indbetaling på 1. træningsgang. 

 

Adgangskrav:

1. præmie i begynderklasse på markprøve B eller C (vildt) eller 2 x bestået i begynderklasse på WT eller bestået kvalifikationsprøve og minimum 12 måneder gammel.

læs om åbenklassetræningen.

 

Hvis du alligevel ikke vil på holdet, kan du melde dig fra online indtil 7 dage før holdet starter, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Såfremt man udebliver fra holdet uden at melde afbud og endnu ikke har betalt træningsgebyret, vil man ikke kunne starte på et andet hold, før det manglende gebyr er betalt.

 

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud. Hvis der kommer mange på ventelisten, forsøger vi at oprette flere hold. Hold øje med Nyhedsbrevet.

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
Mødetid kl.9.00
 
TrænereGert Jensen og Michael Nielsen
Tlf. 20232558
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteÅbenklassetræning 14 Vis
 Lukket for tilmelding.
 
Venteliste Åbenklassetræning 1 Vis
 Maks. antal deltagere 6
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 18-01-2020 til 28-02-2020
Tilmeld til:
Åbenklassetræning
Lukket for tilmelding. Maks. antal tilmeldt.
Venteliste Åbenklassetræning
07-03-2020
Dirigeringstræning DIR2001

Dirigeringshold som halvdagstræning

 

Første gang lørdag den 7. marts kl. 10.00 til 13.00

 

2. gang lørdag den 21. marts kl. 10.00 til 13.00

3. gang lørdag den 4. april kl. 10.00 til 13.00

  

Træningen foregår over 3 gange á 3 timer med indlagt kaffepause midt i træningen

 

Sted: Frederikssund v/klubhuset

 

Træner: Sonja Sønder Larsen

 

Maks. antal pladser 8. Tilmelding online nedenfor.

 

Træningsgebyret på 600 kr for 6 gange, indbetales senest 7 dage forud eller ved tilmeldingen på regionens bankkonto

reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: DIR2001 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Medbring kvittering for indbetaling på 1. træningsgang.

 

Bemærk: Man ikke kan tilmelde sig til et nyt hold af samme kategori/type, mens man stadig går på et tilsvarende hold - dvs. holdet, man går på, skal være afsluttet inden det nye hold påbegynder.

 

Adgangskrav:

1. præmie i begynderklasse på markprøve B eller bestået på officiel WT i begynderklasse

læs om dirigeringstræningen.

 

Hvis du alligevel ikke vil på holdet, kan du melde dig fra online indtil 7 dage før holdet starter, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Såfremt man udebliver fra holdet uden at melde afbud og endnu ikke har betalt træningsgebyret, vil man ikke kunne starte på et andet hold, før det manglende gebyr er betalt.

 

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud. Hvis der kommer mange på ventelisten, forsøger vi at oprette flere hold. Hold øje med Nyhedsbrevet.

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
Mødetid kl.10.00
 
TrænerSonja Sønder Larsen
Tlf. 51363828
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteDirigeringstræning 0
 Maks. antal deltagere 8
 
Venteliste Dirigeringstræning 0
 Maks. antal deltagere 6
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 08-02-2020 til 05-03-2020
08-03-2020
Brugsprøve v. klubhuset i Frederikssund

Søndag den 8. marts

 

Sted: Klubhuset i Frederikssund  

 

Dommer:  Pia Holm Nielsen

 

Der er tilmelding på dagen eller on-line her nedenfor.

 

Indskrivning på dagen fra kl. 10:00 - 11:00

Prøvestart hurtigst muligt efter kl. 10.00 og til der ikke er flere indskrevne. 

Hvis du er elektronisk tilmeldt og gerne vil komme lidt senere, så aftal det med kontaktpersonen.

 

Husk DKK Stambog, Ejerbevis, vaccinationspapir/bog og bevis for medlemskab

(se yderligere i brugsprøvereglementet). Udenlandske deltagere skal huske kopier.

 

Kastrerede og kryptocide hanhundes deltagelse i prøver
Kastrerede hanhunde kan afprøves og præmieres, såfremt der ligger en dyrlægeattest på at hunden havde to normalt udviklede testikler før indgreb. Skal være registreret på hundeweb hos DKK.
Kemisk kastrerede hanhunde kan ikke deltage i prøverne, medmindre der er registreret frivilligt avlsforbud på hunden hos DKK. Kemisk kastraktion er omfattet af dopingreglementet.
Kryptocide hunde kan afprøves og præmieres, såfremt der foreligger en dyrlægeattesteret kryptociderklæring, og dokumentation for at kryptocidstatus er registeret på
DKK’s hundeweb, herunder at der er anført avlsforbud på hunden.

Steriliserede tæver må gerne deltage.

 

Løbske tæver skal forblive i bilen til hunden kaldes frem af dommer - bed sekretariatet give besked. Mødetid løbske tæver efter aftale med kontaktperson. Ved on-line tilmelding må der gerne stå en bemærkning om at tæven er løbsk.

Ejere med løbske tæver parkerer efter anvisning af kontaktpersonen

 

Pris: 170 kr.  Betaling er kontant (lige penge) eller med MobilPay kun på dagen.

(telefonnummer:  52696878   (KAI LÜBCKE).

HUSK at skrive i kommentarfeltet: Brugsprøve - dato for prøven - stambogsnavn på hunden. NB! betal først med MobilePay når du er helt sikker på at deltage.

 

NB! jfr. markprøvereglementet kapitel 4, Adgangsbetingelser § 8. Stk. 1. står der:

Brugsprøver, kvalifikationsprøver, markprøve B og working test: Danske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af DRK.

Udenlandske prøvedeltagere skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub.

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
indskrivning fra kl.10.00
 
kontaktConnie Svane Petersen
Tlf. 21473293
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteBrugsprøve 0
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 22-01-2020 til 06-03-2020
Tilmeld til:
Brugsprøve
15-03-2020
C- prøve på Dummy

Søndag den 15. marts

 

Sted: Store Dyrehave v. Boltehus

Prøveleder: Kaj Klysner, 23435096, kajklysner@privat.dk

Prøveleder ass.: Lene Sørensen, 21428183

Tovholder, MUs støtte til prøveleder: opdateres

 

Mødetider

Mødetid: 8.15

Parole: 8.45

Prøvestart umiddelbart efter parole

Frokost kl. 12.30

 

Alle klasser er afprøvning på dummy                                 

 

Dommere:

Brugsprøve:  Ingen brugsprøve da der er brugsprøve den 8. marts

Begynderklasse: 

Åbenklasse: 

Vinderklasse:  

 

Priser: 

C-prøve-dummyprøve:  160 kr. - Kun betaling på dagen kontant eller med MobilPay telefonnr. 52696878 (Kai Lübcke), men IKKE på regionens konto. HUSK at skrive: dato for prøven, klasse og navn på fører.

 

Tilmelding 

Det er muligt selv at tilmelde og afmelde til prøven on-line, der lukkes 10 dage før prøven. Herefter kan tilmelding kun ske til prøveleder, hvis prøveleder skønner at der er plads.

Pris efter den elektroniske tilmeldig er lukket: 200 kr.

 

Bemærk:  Ønsket eftermiddag er kun muligt, hvis der er deltagere nok til formiddagen.

 

Afbud

Afbud indtil 10 dage før sker via kvitteringsmailen.
Senere afbud, sendes til prøveleder og regionsleder som sms/mail.
Afbud senere end 5 dage før, sat til mandag aften kl 24:00 gælder både for prøver på lørdag og søndag, så koster det 60 kr.  

Manglende afbud koster prøvegebyret, før der kan startes igen på anden prøve. Beløbet kan overføres til Region Nordsjællands markprøvekonto: Danske Bank Espergærde afd. Reg. Nr. 3183 konto nr. 3183004220, kasserer Kai Lübcke, Fuglebakkevej 14, 3000 Helsingør

 

Hjælpere søges

Ønsker du at være hjælper på prøven, har du en enestående mulighed for at se en masse godt hundearbejde og lære nye mennesker at kende, måske kommende træningspartnere, hvem ved.

 

Tilmelding som hjælper kan foregå on-line eller til prøveleder - du må gerne tilmelde dig flere færdigheder. Du får morgenmad, frokost, lidt sødt og drikkevarer samt en lille tak for hjælpen gave.

 

Frokost: Deltagerne har mulighed for at købe frokost på prøven - on-line tilmelding.

Tilmeld én person ad gangen, så vi kan se hvor mange der skal bestilles til. Pris spørg prøveleder.

 

Husk DKK stambog og vaccinationspapirer. Husk VAND og håndklæde til hunden. Selvom der ikke er vand på prøven kan der være tilfældigt vand.

StedSt. Dyrehave - Boltehus
Kørselsvejledning
 
Mødetid C-prøven kl.8.15
 
PrøvelederKaj Klysner
Tlf. 23435096
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteC-prøven 12 Vis
 - Begynder Formiddag 7
 - Begynder Eftermiddag 0
 - Åben Formiddag 2
 - Åben Eftermiddag 2
 - Vinder 1
 
Hjælper 1 Vis
 - Skytte (med startpistol) 1 - Maks. antal deltagere 6
 - Kaster 0 - Maks. antal deltagere 6
 - Udlægger fritsøg/dirigering 0 - Maks. antal deltagere 5
 - Andet - sekretariatet mm 0 - Maks. antal deltagere 3
 
Frokost pr. deltager spørg 0
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 22-01-2020 til 05-03-2020
Tilmeld til:
C-prøven
Hjælper
Frokost pr. deltager spørg
26-03-2020
Nose Work 1 NW2003

Nose Work, grundtræning for begyndere, der endnu ikke er introduceret for duft.

 

1 teoriaften og 6 træningsgange.

  

Nose Work er en aktivitet for alle hunde og førere - og er inspireret af de professionelle detektionshunde som fx narkohunde, sprængstofshunde ol. Nose Work kan både dyrkes som sjov aktivering af hunden og som seriøs konkurrencedisciplin. Ved konkurrencer skal hunden identificere tre forskellige dufte i fire forskellige søgemiljøer.

 

Målet med grundtræningen er at opbygge hundens motivation, selvstændighed, fokus på opgaven og arbejdsintensitet. Træningen bygger på hundens naturlige instinkter, og er ikke en lydighedsøvelse.

 

Vi starter med en obligatorisk teoriaften. Derefter opbygger vi grundtræningen trinvist, og de første 5-6 træningsgange arbejder vi udelukkende med lækre godbidder (fx pølsestykker).

 

Du skal acceptere, at i Nose Work er det dig, der skal lære af din hund – og se den arbejde og udvise sin naturlige søgeadfærd. Du skal lade din hund arbejde selvstændigt og løse opgaven på eget initiativ. Det kan for nogle førere kræve en stor portion tålmodighed, afhængig af hvor meget du er vant til at hjælpe din hund med at løse opgaverne.

 

Der er kun én hund, der arbejder af gangen – og de hunde, der ikke er på, venter i bilerne. Det er derfor ikke til Nose Work, at du får socialiseret din hund. Men til Nose Work er der plads til alle – også de hunde, der ønsker lidt afstand til andre hunde

 

Teori:  Torsdag d. 26. marts kl. 19.00

 

Træning følgende torsdage fra 

      den 2/4, 16/4, 23/4, 30/4, 7/5 og 14/5  -  alle dage kl. 17.30 - 18.55

 

Sted : Voldens Kvarter 30, 2750 Ballerup

  

Instruktør: Klaus Bie

 

Praktisk: 

Medbring lækre godbidder til hunden, et fast halsbånd eller sele og en forholdsvis lang line (2-5 meter – men ikke sporline, ikke retrieverline og ikke flexline).

Kun én hund arbejder af gangen – hunden skal derfor sidde i bilen, når den ikke er på.

Løbske tæver er velkomne – vi sørger bare for, at de ikke arbejder i samme søgemiljø som de hanhunde, der måtte blive påvirket.

 

Adgangskrav:

Både hundens ejer og fører skal være medlem af Dansk Retriever Klub. Hunden skal desuden være fyldt 6 mdr. og være vaccineret.

 

Træningsgebyret er på 550 kr for 6 gange + teoriaften. Beløbet indbetales ved tilmeldingen på regionens bankkonto

reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: NW2003 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Udskriv din kvittering og medbring som dokumentation på teoriaftenen.

 

Bekræft tilmelding: når du har tilmeldt dig holdet, får du automatisk fremsendt en mail. For at din tilmelding er gyldig, skal du bekræfte din tilmelding ved at klikke på linket i mailen.

Først, når du har bekræftet din tilmelding, vil du fremgå af deltagerlisten.

 

Annuller tilmelding: Skulle du blive forhindret i at deltage, skal du melde afbud. Du kan melde afbud  - annullere din tilmelding – ved at klikke på linket i den mail, du har fået tilsendt.

  

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud.

 

StedVoldens Kvarter 30, 2750 Ballerup
 
mødetid kl.19.00
 
InstruktørKlaus Bie
Tlf. 40536958
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteNose Work 1 begynder 0
 Maks. antal deltagere 5
 
Venteliste Nose Work 1 begynder 0
 Maks. antal deltagere 5
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 28-02-2020 til 24-03-2020
26-03-2020
Nose Work 1 NW2004

Nose Work, grundtræning for begyndere, der endnu ikke er introduceret for duft.

 

1 teoriaften og 6 træningsgange.

  

Nose Work er en aktivitet for alle hunde og førere - og er inspireret af de professionelle detektionshunde som fx narkohunde, sprængstofshunde ol. Nose Work kan både dyrkes som sjov aktivering af hunden og som seriøs konkurrencedisciplin. Ved konkurrencer skal hunden identificere tre forskellige dufte i fire forskellige søgemiljøer.

 

Målet med grundtræningen er at opbygge hundens motivation, selvstændighed, fokus på opgaven og arbejdsintensitet. Træningen bygger på hundens naturlige instinkter, og er ikke en lydighedsøvelse.

 

Vi starter med en obligatorisk teoriaften. Derefter opbygger vi grundtræningen trinvist, og de første 5-6 træningsgange arbejder vi udelukkende med lækre godbidder (fx pølsestykker).

 

Du skal acceptere, at i Nose Work er det dig, der skal lære af din hund – og se den arbejde og udvise sin naturlige søgeadfærd. Du skal lade din hund arbejde selvstændigt og løse opgaven på eget initiativ. Det kan for nogle førere kræve en stor portion tålmodighed, afhængig af hvor meget du er vant til at hjælpe din hund med at løse opgaverne.

 

Der er kun én hund, der arbejder af gangen – og de hunde, der ikke er på, venter i bilerne. Det er derfor ikke til Nose Work, at du får socialiseret din hund. Men til Nose Work er der plads til alle – også de hunde, der ønsker lidt afstand til andre hunde

 

Teori:  Torsdag d. 26. marts kl. 19.00

 

Træning følgende torsdage fra 

      den 2/4, 16/4, 23/4, 30/4, 7/5 og 14/5  -  alle dage kl. 19.00 - 20.50

 

Sted : Voldens Kvarter 30, 2750 Ballerup

  

Instruktør: Klaus Bie

 

Praktisk: 

Medbring lækre godbidder til hunden, et fast halsbånd eller sele og en forholdsvis lang line (2-5 meter – men ikke sporline, ikke retrieverline og ikke flexline).

Kun én hund arbejder af gangen – hunden skal derfor sidde i bilen, når den ikke er på.

Løbske tæver er velkomne – vi sørger bare for, at de ikke arbejder i samme søgemiljø som de hanhunde, der måtte blive påvirket.

 

Adgangskrav:

Både hundens ejer og fører skal være medlem af Dansk Retriever Klub. Hunden skal desuden være fyldt 6 mdr. og være vaccineret.

 

Træningsgebyret er på 550 kr for 6 gange + teoriaften. Beløbet indbetales ved tilmeldingen på regionens bankkonto

reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: NW2004 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Udskriv din kvittering og medbring som dokumentation på teoriaftenen.

 

Bekræft tilmelding: når du har tilmeldt dig holdet, får du automatisk fremsendt en mail. For at din tilmelding er gyldig, skal du bekræfte din tilmelding ved at klikke på linket i mailen.

Først, når du har bekræftet din tilmelding, vil du fremgå af deltagerlisten.

 

Annuller tilmelding: Skulle du blive forhindret i at deltage, skal du melde afbud. Du kan melde afbud  - annullere din tilmelding – ved at klikke på linket i den mail, du har fået tilsendt.

  

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud.

 

StedVoldens Kvarter 30, 2750 Ballerup
 
mødetid kl.19.00
 
InstruktørKlaus Bie
Tlf. 40536958
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteNose Work 1 begynder 0
 Maks. antal deltagere 5
 
Venteliste Nose Work 1 begynder 0
 Maks. antal deltagere 5
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 28-02-2020 til 24-03-2020
27-03-2020
Brugsprøvetræning BR2003

Første gang fredag den 27. marts kl. 15.00

 

og de følgende 5 fredage: 3/4, 10/4, 17/4, 24/4 og 1/5 - alle dage kl. 15.00

 

Med forbehold for ændringer.

 

Sted: Hundeskoven i Hornbæk, nærmere info om mødested fra træner.

 

Træner: Karina Andersen

 

Der er 8 pladser. Tilmelding online nedenfor.

 

Træningsgebyret på 500 kr for 6 gange, indbetales senest 7 dage forud eller ved tilmeldingen på regionens bankkonto

reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: BR2003 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Medbring kvittering for indbetaling på 1. træningsgang.

 

Bemærk: Man ikke kan tilmelde sig til et nyt hold af samme kategori/type, mens man stadig går på et tilsvarende hold - dvs. holdet, man går på, skal være afsluttet inden det nye hold påbegynder.

 

Adgangskrav:

Din hund skal være fyldt 6 mdr. og færdigvaccineret, se også generelle adgangskrav.

læs om brugsprøvetræningen.

 

Hvis du alligevel ikke vil på holdet, kan du melde dig fra online indtil 7 dage før holdet starter, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Såfremt man udebliver fra holdet uden at melde afbud og endnu ikke har betalt træningsgebyret, vil man ikke kunne starte på et andet hold, før det manglende gebyr er betalt.

 

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud. Hvis der kommer mange på ventelisten, forsøger vi at oprette flere hold. Hold øje med Nyhedsbrevet.

StedHundeskoven i Hornbæk
 
Mødetid kl.15.00
 
TrænerKarina Andersen
Tlf. 40426234
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteBrugsprøvetræning 0
 Maks. antal deltagere 8
 
Venteliste Brugsprøvetræning 0
 Maks. antal deltagere 6
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 29-02-2020 til 25-03-2020
28-03-2020
På vej mod vinderklasse PVVIN2001

Første gang lørdag den 28. marts kl. 9.30 i Frederikssund

 

og lørdag d. 4. april kl. 9.30, derefter bliver det onsdage d. 15. april, 22. april, 29. april og 6. maj - alle onsdage kl. 18.30

 

Sted: Frederikssund + skiftende terræner

første og sidste gang ved klubhuset i Frederikssund

 

Trænere: Lene Sørensen og Kaj Klysner

 

Maks. antal pladser 14.  Tilmelding online nedenfor.

 

Træningsgebyret på 650 kr for 6 gange, indbetales senest 7 dage forud eller ved tilmeldingen på regionens bankkonto

reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: PVVIN2001 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Medbring kvittering for indbetaling på 1. træningsgang.

 

Bemærk: Man ikke kan tilmelde sig til et nyt hold af samme kategori/type, mens man stadig går på et tilsvarende hold - dvs. holdet, man går på, skal være afsluttet inden det nye hold påbegynder.

 

Adgangskrav:

1. præmie i åbenklasse på markprøve B eller C eller bestået WT i åbenklasse samt at hunden skal være dirigerbar og lydigheden skal være i orden.

læs om På vej mod vinderklasse

 

Hvis du alligevel ikke vil på holdet, kan du melde dig fra online indtil 7 dage før holdet starter, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Såfremt man udebliver fra holdet uden at melde afbud og endnu ikke har betalt træningsgebyret, vil man ikke kunne starte på et andet hold, før det manglende gebyr er betalt.

 

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud. Hvis der kommer mange på ventelisten, forsøger vi at oprette flere hold. Hold øje med Nyhedsbrevet.

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
Mødetid kl.9.30
 
TrænerLene Sørensen
Tlf. 21428183 / 47335103
Send email til kontaktperson
 
TilmeldtePå vej mod vinderklasse 14 Vis
 Lukket for tilmelding.
 
Venteliste På vej mod vinderkla 0
 Maks. antal deltagere 6
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 18-01-2020 til 26-03-2020
Tilmeld til:
På vej mod vinderklasse
Lukket for tilmelding. Maks. antal tilmeldt.
Venteliste På vej mod vinderkla
18-04-2020
Brugsprøve ifbm. C-prøven

Lørdag den 18. april

 

Sted:  Danstrup Hegn 

 

Dommer:  Annette Vestmar

 

Der er tilmelding på dagen eller on-line her nedenfor.

 

Indskrivning på dagen fra kl. 10:00 - 11:00

Prøvestart hurtigst muligt efter kl. 10.00 og til der ikke er flere indskrevne. 

Hvis du er elektronisk tilmeldt og gerne vil komme lidt senere, så aftal det med kontaktpersonen ellers er mødetid senest kl 11.

 

Husk DKK Stambog, Ejerbevis, vaccinationspapir/bog og bevis for medlemskab

(se yderligere i brugsprøvereglementet). Udenlandske deltagere skal huske kopier.

 

Kastrerede og kryptocide hanhundes deltagelse i prøver
Kastrerede hanhunde kan afprøves og præmieres, såfremt der ligger en dyrlægeattest på at hunden havde to normalt udviklede testikler før indgreb. Skal være registreret på hundeweb hos DKK.
Kemisk kastrerede hanhunde kan ikke deltage i prøverne, medmindre der er registreret frivilligt avlsforbud på hunden hos DKK. Kemisk kastraktion er omfattet af dopingreglementet.
Kryptocide hunde kan afprøves og præmieres, såfremt der foreligger en dyrlægeattesteret kryptociderklæring, og dokumentation for at kryptocidstatus er registeret på
DKK’s hundeweb, herunder at der er anført avlsforbud på hunden.

Steriliserede tæver må gerne deltage.

 

Løbske tæver skal forblive i bilen til hunden kaldes frem af dommer - bed sekretariatet give besked. Mødetid løbske tæver efter aftale med kontaktperson. Ved on-line tilmelding må der gerne stå en bemærkning om at tæven er løbsk.

Ejere med løbske tæver parkerer efter anvisning af kontaktpersonen

 

Pris: 170 kr.  Betaling er kontant (lige penge) eller med MobilPay kun på dagen.

(telefonnummer:  52696878   (KAI LÜBCKE).

HUSK at skrive i kommentarfeltet: Brugsprøve - dato for prøven - stambogsnavn på hunden. NB! betal først med MobilePay når du er helt sikker på at deltage.

 

NB! jfr. markprøvereglementet kapitel 4, Adgangsbetingelser § 8. Stk. 1. står der:

Brugsprøver, kvalifikationsprøver, markprøve B og working test: Danske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af DRK.

Udenlandske prøvedeltagere skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub.

StedKrogenberg Hegn / Danstrup
Kørselsvejledning
 
indskrivning fra kl.10.00
 
kontaktConnie Svane Petersen
Tlf. 21473293
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteBrugsprøve 0
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 01-04-2020 til 16-04-2020
18-04-2020
C- prøve

Lørdag den 18. april

Sted: Danstrup

 

Prøveleder: 

Prøveleder assistent: 

Tovholder, MUs støtte til prøveleder: opdateres

 

Mødetid for: begynder - dummy, kl. 07.45

Mødetid for: begynder - vildt, kl  10.00

Mødetid for: Åben nr. 1-12 kl. 07.45 og nr. 13-xx  kl. 10.00

Mødetid for: Mødetid for: Vinder, kl. 07.45

Mødetid for: Mødetid for: Veteraner og Superveteraner, kl 10.00

 

Parole: ca. kl. 08:15

Prøvestart: umiddelbart efter                                        Program

Frokost: kl. 12.30

 

Alle klasser er afprøvning på vildt.

Begynderklasse kan dog vælge vildt eller dummy

Veteran og Superveteranklasse er på dummy.  

 

Katalognr. er lig med startnummer.

 

Dommere:

Brugsprøve:  se seperat arrangement

Begynderklasse, dummy

Begynderklasse, vildt

Åbenklasse

Vinderklasse

Veteran (8-10år), dummy

Superveteran (11år og derover), dummy

 

Guidlines for Veteran og Superveteranklasser

jfr. markprøvereglementet kan en hund kan kun tilmeldes til èn klasse på samme prøve. 

 

Priser 

C-prøve-på dummy:  160 kr. - C-prøve på vildt: 175 kr.

Kun betaling på dagen kontant eller med MobilPay telefonnr. 52696878 (Kai Lübcke), men IKKE på regionens konto. HUSK at skrive: dato for prøven, klasse og navn på fører.

 

Tilmelding 

Det er muligt selv at tilmelde og afmelde til prøven on-line, der lukkes 10 dage før prøven. Herefter kan tilmelding kun ske til prøveleder, hvis prøveleder skønner at der er plads.

Pris alle klasser efter den elektroniske tilmeldig er lukket: 200 kr.

 

Bemærk:  Ønsket eftermiddag er kun muligt, hvis der er deltagere nok til formiddagen.

 

Afbud og gebyrer

Afbud indtil 10 dage før sker via kvitteringsmailen.
Senere afbud, sendes til prøveleder og regionsleder som sms/mail.
Afbud senere end 5 dage før, sat til mandag aften kl 24:00 gælder både for prøver på lørdag og søndag, så koster det 60 kr.  Manglende afbud koster prøvegebyret, før der kan startes igen på anden prøve. Beløbet kan overføres til Region Nordsjællands markprøvekonto: Danske Bank Espergærde afd. Reg. Nr. 3183 konto nr. 3183004220, kasserer Kai Lübcke, Fuglebakkevej 14, 3000 Helsingør

 

NB! jfr. markprøvereglementet kapitel 4, Adgangsbetingelser § 8. Stk. 1. står der:

Brugsprøver, kvalifikationsprøver, markprøve B og working test: Danske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af DRK.

Udenlandske prøvedeltagere skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub.

 

Parkering: på Krogenbergvej – NB!  Hold helt inde i siden – ingen dæk på asfalten da der skal kunne passere biler, Der må ikke holdes i skoven. Man kan evt. også holde på trekanten overfor Holsteinvej – kun til den røde skovpæl. Alternativt ned ad mountainbike stien fra den anden P-plads, NB! der skal kunne passere cykler, så parker helt inde i siden for at beskytte jeres bil.

 

NB! Den første lille P-plads ved søen er forbeholdt et andet hold så vis hensyn de har Krogenberg Hegn med Daverød Dam. Der er opstillet toiletvogn på trekanten.

 

Hjælpere søges

Ønsker du at være hjælper på prøven, har du en enestående mulighed for at se en masse godt hundearbejde og lære nye mennesker at kende, måske kommende træningspartnere, hvem ved. Uden hjælpere ingen prøve.

 

Tilmelding som hjælper kan foregå on-line eller til prøveleder - du må gerne tilmelde dig flere færdigheder. Du får morgenmad, frokost, lidt sødt og drikkevarer samt en lille tak for hjælpen gave.

 

Frokost: Spørg prøveleder om der er mulighed for at købe frokost på prøven - on-line tilmelding. Tilmeld én person ad gangen så vi kan se hvor mange der skal bestilles til.

 

Husk DKK stambog og vaccinationspapirer. Husk VAND og især håndklæde til hunden.

StedKrogenberg Hegn / Danstrup
Kørselsvejledning
 
Mødetid C-prøven kl.7.45
 
kontaktperson foruden prøvelederHanne Søndenbroe
Tlf. 23238012
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteC-prøven 0
 - Begynder-Dummy-Formiddag 0
 - Begynder-Vildt 0
 - Åben-Formiddag 0
 - Åben-Eftermiddag 0
 - Vinder 0
 - Veteran 0
 - Superveteran 0
 
Hjælper 0
 - Skytte (med startpistol) 0 - Maks. antal deltagere 5
 - Kaster 0 - Maks. antal deltagere 5
 - Udlægger fritsøg/dirigering 0 - Maks. antal deltagere 5
 - Andet - sekretariatet mm 0 - Maks. antal deltagere 2
 
Frokost pris spg. prøveleder 0
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 01-04-2020 til 16-04-2020
20-04-2020
Begynderklassetræning BEG2003

Første gang mandag den 20. april kl. 19.00

 

og følgende 5 mandage: d. 27/4, 4/5, 11/5, 18/5 og 25/5 - alle dage kl. 19.00

 

Sted: Frederikssund

 

Træner: Pia Holm Nielsen

 

Maks. antal pladser 8.  Tilmelding online nedenfor.

 

Træningsgebyret på 550 kr for 6 gange, indbetales senest 7 dage forud eller ved tilmeldingen på regionens bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: BEG2003 og hundeførers navn ved indbetalingen.

 

Medbring kvittering for indbetaling på 1. træningsgang.

 

Bemærk: Man ikke kan tilmelde sig til et nyt hold af samme kategori/type, mens man stadig går på et tilsvarende hold - dvs. holdet, man går på, skal være afsluttet inden det nye hold påbegynder.

 

Adgangskrav:

Bestået brugsprøve, se også generelle adgangskrav.

læs om begynderklassetræningen.

 

Hvis du alligevel ikke vil på holdet, kan du melde dig fra online indtil 2 dage før holdet starter, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Såfremt man udebliver fra holdet uden at melde afbud og endnu ikke har betalt træningsgebyret, vil man ikke kunne starte på et andet hold, før det manglende gebyr er betalt.

 

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud. Hvis der kommer mange på ventelisten, forsøger vi at oprette flere hold. Hold øje med Nyhedsbrevet.

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
Mødetid kl.19.00
 
TrænerPia Holm Nielsen
Tlf. 20353471
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteBegynderklassetræning 0
 Maks. antal deltagere 8
 
Venteliste Begynderklassetræning 0
 Maks. antal deltagere 6
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 14-03-2020 til 18-04-2020
21-04-2020
Brugsprøvetræning BR2004

Første gang tirsdag den 21. april kl. 19.00

 

og efterfølgende 5 tirsdage d. 28/4, 5/5, 12/5, 19/5 og 26/5 - alle dage kl. 19.00

 

Sted: Skansebakken v. Skanseskolen, Hillerød

 

Trænere: Hanne og Jørn Østergaard

 

Der er 14 pladser. Tilmelding online nedenfor.

 

Træningsgebyret på 500 kr for 6 gange, indbetales senest 7 dage forud eller ved tilmeldingen på regionens bankkonto

reg.nr. 1551 kontonr. 0007061366

 

Der må ikke betales med MobilePay!

 

Husk at skrive holdnummer: BR2004 og hundeførers navn ved indbetalingen

 

Medbring kvittering for indbetaling på 1. træningsgang.

 

Bemærk: Man ikke kan tilmelde sig til et nyt hold af samme kategori/type, mens man stadig går på et tilsvarende hold - dvs. holdet, man går på, skal være afsluttet inden det nye hold påbegynder.

 

Adgangskrav:

Din hund skal være fyldt 6 mdr. og færdigvaccineret, se også generelle adgangskrav.

læs om brugsprøvetræningen.

 

Hvis du alligevel ikke vil på holdet, kan du melde dig fra online indtil 7 dage før holdet starter, herefter er tilmeldingen bindende.

 

Såfremt man udebliver fra holdet uden at melde afbud og endnu ikke har betalt træningsgebyret, vil man ikke kunne starte på et andet hold, før det manglende gebyr er betalt.

 

Hvis holdet er overtegnet, så tilmeld dig ventelisten hvis du gerne vil på dette hold. Den første på listen bliver så sat på ved afbud. Hvis der kommer mange på ventelisten, forsøger vi at oprette flere hold. Hold øje med Nyhedsbrevet.

StedSkansebakken v. Skanseskolen, Hillerød
Kørselsvejledning
 
Mødetid kl.19.00
 
TrænereHanne og Jørn Østergaard
Tlf. 48170481
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteBrugsprøvetræning 0
 Maks. antal deltagere 14
 
Venteliste Brugsprøvetræning 0
 Maks. antal deltagere 5
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 14-03-2020 til 19-04-2020
25-04-2020
Træningsdag med Trond og AAse Gjøtterud og

Lørdag den 25. april 2020

Sted:  Frederikssund v. klubhuset

 

Regionen har indbudt Trond og AAse Gjøtterud til en træningsweekend for medlemmerne. Man kan deltage med hund, eller man kan vælge at være tilskuer. Det giver ekstra mulighed for at se hvordan man løser eventuelle problemer eller bare, at få inspiration til egen træning.

 

Trond vil stå for træning af holdene, mens AAse vil hjælpe til således at de hunde der har brug for lidt ekstra hjælp til øvelserne vil blive trænet af AAse.

 

Trond Gjøtterud har siden 2016 holdt jagtkurser for retrievere på heltid,- og har holdt træningskurser i både Sverige, Danmark, Island og Norge. Trond er markprøvedommer for retrievere, og er også FCI dommer. Sammen med AAse har han kennel Huntingmate.

 

Trond er kendt af mange som en dygtig og succefyldt hundeføre og for sin spændende og gode tilgang til træningen i mange forskellige terræn. Trond og AAse har haft Golden Retrievers, men har i dag 4 labrador og en springer spaniel. I kan læse mere på deres hjemmeside https://www.huntingmate.org

 

Weekendens træningsprogram:

Opdateres senere.

 

Vi forventer at

lørdag bliver for hunde på begynderklasse - begyndende åbenklasse

søndag bliver for åbenklasse - vinderklasse

 

Lidt Praktisk:

Der er plads til 12 hunde hver dag.  De deles i to grupper, så de er "på" ca. 1,5 time hhv. formiddag og eftermiddag.

Tidspunkter 9.00 til 16.00 plus måske lidt eftersnak.

 

·         Vi starter med morgenmad fra 08.00 – 09.00

·         Derefter træning til frokost 1½ time med hver af de to hold à 6 hunde

·         Frokost 12:15 – 12.45

·         Derefter træning efter samme koncept 12.45 - 16.00 med en lille pause til 

          eftermiddagskaffe/te

 

Pris pr. kursusdag:

Med hund inkl. Morgenmad og frokost                            kr.  kommer senere

Tilskuer uden hund inkl. Morgenmad og frokost               kr.  kommer senere

 

Tilmeldingen er bindende og indbetaling sker i forbindelse tilmeldingen.

 

Der må ikke betales med Mobile Pay!

 

Ved afbud refunderes træningsgebyret ikke - kontakt kontaktpersonen, der vil forsøge at afsætte pladsen til en deltager fra ventelisten.

 

Adgangskrav

Din hund skal være færdigvaccineret, have DKK stambog. Fører og ejer skal være medlem af DRK.

 

Forbeholdt DRK region Nordsjællands medlemmer - gælder dog kun for kursister med hund. 

 

Venteliste

Ved fuldtegnet hold kan du tilmelde dig ventelisten, men der skal ikke indbetales træningsgebyr for at stå på ventelisten. 

 

NB! Deltagere med hund fra andre regioner kan kun tilmelde sig den seperate liste, men der skal ikke indbetales træningsgebyr før man er sikret en plads. 

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
Mødetid kl.8.00
 
vedr. tilmelding og evt. afmeldingJane Broberg
Tlf. 23690585
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteKursist med hund - Nordsjælland 0
 Maks. antal deltagere 12
 
Venteliste Kursist m hund - Nsj 0
 Maks. antal deltagere 5
 
Kursist uden hund 0
 
Kursist med hund - andre region 0
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 01-04-2020 til 23-04-2020
26-04-2020
Træningsdag med Trond og AAse Gjøtterud og

Søndag den 26. april 2020

Sted:  Frederikssund v. klubhuset

 

Regionen har indbudt Trond og AAse Gjøtterud til en træningsweekend for medlemmerne. Man kan deltage med hund, eller man kan vælge at være tilskuer. Det giver ekstra mulighed for at se hvordan man løser eventuelle problemer eller bare, at få inspiration til egen træning.

 

Trond vil stå for træning af holdene, mens AAse vil hjælpe til således at de hunde der har brug for lidt ekstra hjælp til øvelserne vil blive trænet af AAse.

 

Trond Gjøtterud har siden 2016 holdt jagtkurser for retrievere på heltid,- og har holdt træningskurser i både Sverige, Danmark, Island og Norge. Trond er markprøvedommer for retrievere, og er også FCI dommer. Sammen med AAse har han kennel Huntingmate.

 

Trond er kendt af mange som en dygtig og succefyldt hundeføre og for sin spændende og gode tilgang til træningen i mange forskellige terræn. Trond og AAse har haft Golden Retrievers, men har i dag 4 labrador og en springer spaniel. I kan læse mere på deres hjemmeside https://www.huntingmate.org

 

Weekendens træningsprogram:

Opdateres senere.

 

Vi forventer at

lørdag bliver for hunde på begynderklasse - begyndende åbenklasse

søndag bliver for åbenklasse - vinderklasse

 

Lidt Praktisk:

Der er plads til 12 hunde hver dag.  De deles i to grupper, så de er "på" ca. 1,5 time hhv. formiddag og eftermiddag.

Tidspunkter 9.00 til 16.00 plus måske lidt eftersnak.

 

·         Vi starter med morgenmad fra 08.00 – 09.00

·         Derefter træning til frokost 1½ time med hver af de to hold à 6 hunde

·         Frokost 12:15 – 12.45

·         Derefter træning efter samme koncept 12.45 - 16.00 med en lille pause til 

          eftermiddagskaffe/te

 

Pris pr. kursusdag:

Med hund inkl. Morgenmad og frokost                            kr.  kommer senere

Tilskuer uden hund inkl. Morgenmad og frokost               kr.  kommer senere

 

Tilmeldingen er bindende og indbetaling sker i forbindelse tilmeldingen.

 

Der må ikke betales med Mobile Pay!

 

Ved afbud refunderes træningsgebyret ikke - kontakt kontaktpersonen, der vil forsøge at afsætte pladsen til en deltager fra ventelisten.

 

Adgangskrav

Din hund skal være færdigvaccineret, have DKK stambog. Fører og ejer skal være medlem af DRK.

 

Forbeholdt DRK region Nordsjællands medlemmer - gælder dog kun for kursister med hund. 

 

Venteliste

Ved fuldtegnet hold kan du tilmelde dig ventelisten, men der skal ikke indbetales træningsgebyr for at stå på ventelisten. 

 

NB! Deltagere med hund fra andre regioner kan kun tilmelde sig den seperate liste, men der skal ikke indbetales træningsgebyr før man er sikret en plads. 

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
Mødetid kl.8.00
 
vedr. tilmelding og evt. afmeldingJane Broberg
Tlf. 23690585
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteKursist med hund - Nordsjælland 0
 Maks. antal deltagere 12
 
Venteliste Kursist m hund - Nsj 0
 Maks. antal deltagere 5
 
Kursist uden hund 0
 
Kursist med hund - andre region 0
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 01-04-2020 til 24-04-2020
03-05-2020
Brugsprøve ifbm. B-prøven

Søndag den 3. maj

 

Sted:  Krogenberg Hegn 

 

Dommer:  Connie Svane Petersen

 

Der er tilmelding på dagen eller on-line her nedenfor.

 

Indskrivning på dagen fra kl. 10:00 - 11:00

Prøvestart hurtigst muligt efter kl. 10.00 og til der ikke er flere indskrevne. 

Hvis du er elektronisk tilmeldt og gerne vil komme lidt senere, så aftal det med kontaktpersonen.

 

Husk DKK Stambog, Ejerbevis, vaccinationspapir/bog og bevis for medlemskab

(se yderligere i brugsprøvereglementet). Udenlandske deltagere skal huske kopier.

 

Kastrerede og kryptocide hanhundes deltagelse i prøver
Kastrerede hanhunde kan afprøves og præmieres, såfremt der ligger en dyrlægeattest på at hunden havde to normalt udviklede testikler før indgreb. Skal være registreret på hundeweb hos DKK.
Kemisk kastrerede hanhunde kan ikke deltage i prøverne, medmindre der er registreret frivilligt avlsforbud på hunden hos DKK. Kemisk kastraktion er omfattet af dopingreglementet.
Kryptocide hunde kan afprøves og præmieres, såfremt der foreligger en dyrlægeattesteret kryptociderklæring, og dokumentation for at kryptocidstatus er registeret på
DKK’s hundeweb, herunder at der er anført avlsforbud på hunden.

Steriliserede tæver må gerne deltage.

 

Løbske tæver skal forblive i bilen til hunden kaldes frem af dommer - bed sekretariatet give besked. Mødetid løbske tæver efter aftale med kontaktperson. Ved on-line tilmelding må der gerne stå en bemærkning om at tæven er løbsk.

Ejere med løbske tæver parkerer efter anvisning af kontaktpersonen

 

Pris: 170 kr.  Betaling er kontant (lige penge) eller med MobilPay kun på dagen.

(telefonnummer:  52696878   (KAI LÜBCKE).

HUSK at skrive i kommentarfeltet: Brugsprøve - dato for prøven - stambogsnavn på hunden. NB! betal først med MobilePay når du er helt sikker på at deltage.

 

NB! jfr. markprøvereglementet kapitel 4, Adgangsbetingelser § 8. Stk. 1. står der:

Brugsprøver, kvalifikationsprøver, markprøve B og working test: Danske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af DRK.

Udenlandske prøvedeltagere skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub.

StedKrogenberg Hegn / Danstrup
Kørselsvejledning
 
indskrivning fra kl.10.00
 
kontaktConnie Svane Petersen
Tlf. 21473293
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteBrugsprøve 0
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 15-04-2020 til 01-05-2020
03-05-2020
B- prøve

Søndag den 3. maj

 

Sted:  Krogenberg Hegn

Prøveleder:  

Prøveeder assistent:  

Tovholder, MUs støtte til prøveleder: opdateres

 

Mødetid deltagere: kl. 08:00

Parole: kl. 08:30

Prøvestart: lige efter parolen

 

Dommere:  se DRK's hjemmeside under: Kalender-tilmelding  

Begynderklasse:

Vinderklasse: 

 

Parkering: 

Parkering på Krogenbergvej – NB!  Hold helt inde i siden – ingen dæk på asfalten da der skal kunne passere biler, Der må ikke holdes i skoven. Man kan evt. også holde på trekanten overfor Holsteinvej – kun til den røde skovpæl.

 

Den første lille P-plads ved søen er forbeholdt hjælpere og dommere – Gult skilt. Der er opstillet toiletvogn på hjælper P-pladsen.

 

Det er kun muligt at tilmelde sig til prøven hos DRK.

 

On-line tilmelding på hundeweb.dk eller under Kalender-tilmelding. (4 uger før prøven)

Adgangskrav til de enkelte klasser se Markprøvereglementet kan downloades fra DRK's hjemmeside under: downloads

 

Afbud sendes på mail til prøveleder og DRK's sekretariet, se den tilsendte vejledning.

Afbud på dagen bør også meddeles prøveleder på mobil evt. som sms.

 

NB! jfr. markprøvereglementet kapitel 4, Adgangsbetingelser § 8. Stk. 1. står der:

Brugsprøver, kvalifikationsprøver, markprøve B og working test: Danske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af DRK.

Udenlandske prøvedeltagere skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub.

 

Hjælpere til B-prøven søges

Ønsker du at være hjælper på prøven, har du en enestående mulighed for at se en masse godt hundearbejde og lære nye mennesker at kende, måske kommende træningspartnere, hvem ved.

Tilmelding som hjælper kan foregå on-line eller til prøveleder

Du får forplejning og en lille tak for hjælpen. Heldagshjælpere får endvidere et tilskud til et arrangement/prøve/skue i regionen. Tilmeld gerne i god tid, meget gerne 1 mdr. før, så prøveleder kan starte planlægningen.

 

Frokost: Deltagerne har mulighed for at købe frokost på prøven - on-line tilmelding. Gerne en deltager per tilmelding.

 

Husk DKK stambog og vaccinationspapirer. Samt godbidder, håndklæde og VAND til hunden.                                             

 

StedKrogenberg Hegn / Danstrup
Kørselsvejledning
 
TilmeldteHjælper 0
 - Skytte (har jagttegn) 0 - Maks. antal deltagere 5
 - Kaster 0 - Maks. antal deltagere 5
 - Udlægger (fritsøg/dirrigering) 0 - Maks. antal deltagere 4
 - Andet - Sekretariatet mm. 0 - Maks. antal deltagere 2
 
Frokost spørg om pris 0
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 23-01-2020 til 20-04-2020
Tilmeld til:
Hjælper
Frokost spørg om pris
21-05-2020
Brugsprøve v. klubhuset i Frederikssund

Torsdag den 21. marts

 

Sted: Klubhuset i Frederikssund ifbm. Kr. Himmelfart skuet. 

 

Dommer:  Stine Maaløe Bach

 

Der er tilmelding på dagen eller on-line her nedenfor.

 

Indskrivning på dagen fra kl. 10:00 - 12:00

Prøvestart hurtigst muligt efter kl. 10.00 og til der ikke er flere indskrevne. 

Hvis du er elektronisk tilmeldt og gerne vil komme lidt senere, så aftal det med kontaktpersonen.

 

Husk DKK Stambog, Ejerbevis, vaccinationspapir/bog og bevis for medlemskab

(se yderligere i brugsprøvereglementet). Udenlandske deltagere skal huske kopier.

 

Kastrerede og kryptocide hanhundes deltagelse i prøver
Kastrerede hanhunde kan afprøves og præmieres, såfremt der ligger en dyrlægeattest på at hunden havde to normalt udviklede testikler før indgreb. Skal være registreret på hundeweb hos DKK.
Kemisk kastrerede hanhunde kan ikke deltage i prøverne, medmindre der er registreret frivilligt avlsforbud på hunden hos DKK. Kemisk kastraktion er omfattet af dopingreglementet.
Kryptocide hunde kan afprøves og præmieres, såfremt der foreligger en dyrlægeattesteret kryptociderklæring, og dokumentation for at kryptocidstatus er registeret på
DKK’s hundeweb, herunder at der er anført avlsforbud på hunden.

Steriliserede tæver må gerne deltage.

 

Løbske tæver skal forblive i bilen til hunden kaldes frem af dommer - bed sekretariatet give besked. Mødetid løbske tæver efter aftale med kontaktperson. Ved on-line tilmelding må der gerne stå en bemærkning om at tæven er løbsk.

Ejere med løbske tæver parkerer efter anvisning af kontaktpersonen

 

Pris: 170 kr.  Betaling er kontant (lige penge) eller med MobilPay kun på dagen.

(telefonnummer:  52696878   (KAI LÜBCKE).

HUSK at skrive i kommentarfeltet: Brugsprøve - dato for prøven - stambogsnavn på hunden. NB! betal først med MobilePay når du er helt sikker på at deltage.

 

NB! jfr. markprøvereglementet kapitel 4, Adgangsbetingelser § 8. Stk. 1. står der:

Brugsprøver, kvalifikationsprøver, markprøve B og working test: Danske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af DRK.

Udenlandske prøvedeltagere skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub.

StedKlubhuset Frederikssund
Kørselsvejledning
 
indskrivning fra kl.10.00
 
kontaktConnie Svane Petersen
Tlf. 21473293
Send email til kontaktperson
 
TilmeldteBrugsprøve 0
 
TilmeldingÅben for tilmelding i perioden 23-01-2020 til 19-05-2020
Tilmeld til:
Brugsprøve
TilbageFremVis som kalenderVis som liste

07-12-2019  til  06-06-2020Filter 

Dansk Retriever Klub - Region Nordsjælland