Log ind
Log ind er for administrator samt regionsledelsen og ikke nødvendig for bruger af siden
Facebook

Region Nordsjælland er på

 

 Facebook 

Træning

Regionens aktuelle  træningstilbud

Se her

Vejledning

Praktisk vejledning om hvordan du melder dig til træning, skuer, prøver og som hjælper

Vejledning

Nyhedsbrev

Tilmeld / Afmeld

Nyhedsbrev

Udskriv katalog

Gå ind på aktiviteten, hvor du er tilmeldt  -  klik på Vis for at se deltagerlisten.  I øverste højre hjørne er der et PDF-ikon, som du trykker på og et katalog med alle tilmeldte hunde vises.

 

Vent med at udskrive kataloget til lige før prøvestart for at få evt. ændringer med.

Bliv medlem
Nyheder
Region Nordsjællands Årspokal
06-12-2017

ÅrspokalDet er nu blevet tid til at ansøge om at få tildelt denne ærefulde pokal.

 

Årspokalen er en vandrepokal som oprindeligt er skænket til regionen af Kennel Nøhrena's ved Flemming Nøhr og Ena Christensen.

 

Pokalen uddeles hvert år ved årsmødet til den retriever som ved deltagelse i regionens arrangementer efter et fastsat pointsystem, har opnået flest point gennem året.

 

Bemærk: Kun arrangementer afholdt af regionen tæller med, dvs. udstillings- og racearrangementer tæller ikke med.

 

Hvem kan komme i betragtning?

Alle medlemmer af Dansk Retriever Klub, med tilknytning til region Nordsjælland, kan komme i betragtning til pokalen. Hunden skal have DKK-stambog og have bestået DRK's brugsprøve. Der stilles ikke krav om opnåelse af point ved deltagelse på både skuer og markprøver.

 

Hvordan?
Ved deltagelse på regionens arrangementer, skuer, WT- (uofficielle og officielle), A/C-, C- eller B-prøver. Der tildeles point efter et nærmere fastsat pointsystem, som beskrives omstående. For at komme i betragtning til pokalen, skal de opnåede resultater være regionsleder i hænde senest d. 20 december det år, hvor arrangementerne er afholdt.Til brug for indsendelse af resultater er der udarbejdet et pointskema, som skal benyttes.
 
Pointskemaet kan hentes her -  udfyld pointskemaet og mail eller send det til regionsleder.
Indsender af skema står inde for, at de oplyste resultater er korrekte.

 

læs nærmere på siden her under pokal - årspokalen:

http://www.drk-nordsjaelland.dk/sites/pub/pokaler/aarspokal.php

 

 

Glædelig Jul og Godt Nytår
06-12-2017

JuletræRegion Nordsjælland ønsker alle medlemmer en rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår.

 

Vi har haft et aktivt og godt år både i marken og med spændende lærerige foredrag.

Vi har haft den glæde at få mange nye medlemmer, som deltager aktivt i klublivet. Vi har en høj aktivitet på kursussiden. Sommertræning er en populær aktivitet i juli. D-dag genopstod, hvor hundene prøves både på skue og markprøve, sammen med grøn WT giver det mulighed for nye venner og at lære en masse med hunden. Vi håber i har haft glæde af aktiviteterne og hører meget gerne om nye forslag.

 

 

Forårets foredrag kommer til at handle om hvordan vi undgår skader når vi balaster hunden fysiskt, det være sig i leg, prøver osv. I et andet foredrag vil vi også høre om hvordan en Retriever er bygget, hvad ser udstillingsdommeren på og hvordan er bygningen tilpasset det arbejde vi laver med den. Det sidste foredrag i foråret er planlagt til at omhandle hvordan forbereder føreren sig bedst til at gå på prøve og udstilling, det er ofte føreren som kommer til at påvirke hunden med sin nervøsitet, så hvordan gør vi det bedre.

 

Vi ønsker os et festligt 2018 med fejring af regionens 50 års jubilæum gennem hele året.

 

Fredag den 18. maj holder vi jubilæumsfest med en dejlig middag, hyggelig musik og dans. I juli laver vi en uge med forskellige jubilæumsaktiviteter. Gennem hele året vil vi have særlige præmie for at markere året. Markprøven i april og Kr. Himmelfartsskuet vil være særlige jubilæumsprøver med en lille ting til alle.

 

Vi ønsker os mange dejlige dage sammen med jer og jeres hunde, og at vi sammen vil hjælpes ad med at skabe nogle gode rammer for vores klub, så alle får mulighed for at nyde samværet med de firbenede, få nye venner og blive inspireret.

 

Vi har et stort nytårsønske, at flere vil søge ind i regionsledelsen, i udvalgene eller komme frem og stå for vore arrangementer. Det er nødvendigt så vi kan opretholde den høje aktivitet og måske lave endnu mere nyt og spændende. Ikke kun skuer og prøver, men også medlemsaftener eller ny inspirerende træning.

 

Dem der har lyst til at give en hånd med i regionsledelsen skal lige huske at sende en mail om at de gerne vil stille op senest den 20. december, - også nye medlemmer med lyst og ideer er meget velkomne enten i ledelsen eller udvalg. Uden nye aktive, slider vi på alle der gør noget for andre, og med tiden vil antallet af aktiviteter dale.

 

En speciel stor tak til alle der hjalp med at gøre 2017 til et godt år.

 

Regionsledelsen ønsker en rigtig Glædelig Jul og et festlig 50 års Jubilæums Nytår

 

 Nytaal002

 

Valg til regionsledelsen 2018
30-10-2017

ÅrsmødeÅrsmødet 2018 afholdes den 23. januar.

 

Vi begynder traditionen tro med en hyggelig middag for de medlemmer der har lyst. Kirsten Skovsby vil igen lave noget godt til os.

 

Dernæst begynder selve årsmødet. Udførligt forløb følger senere.

 

Der skal vælges 4 medlemmer til regionsledelsen og 2 suppleanter.

 

På valg er Kai Lübcke, Hanne Jensen, Preben Arenfeldt og Jane Jensen.

Kai, Hanne og Jane er villig til at tage en periode mere. Preben vil godt have en pause.

 

Vores suppleant Stine Strandskov stiller gerne op.

 

Vi mangler således pt. minimum 2 som medlem eller suppleant.

 

Vi håber derfor der er medlemmer, som vil melde sig og hjælpe til i regionsledelsen og gøre 2018 til et festligt jubilæumsår.

 

I kan altid kontakte et af regionsledelsens medlemmer og høre nærmere. Fristen for at melde sig er via mail til regionsleder den 20. december midnat.

Arrangementer
21-01-2018 Brugsprøve - Frederikssund
24-10-2017

Brugsprøvebane 

Sted:  Klubhuset i Frederikssund

 

Tilmelding på dagen eller evt online

 

Indskrivning fra kl. 10.00 - 11.00

 

Prøvestart hurtigst muligt efter kl 10.00 og til der ikke er flere indskrevne. Læs mere under aktiviteten.

 

Læs mere
17-02-2018 C- prøve - Jespervej i Hillerød
24-10-2017

Tucker på C-pr feb16

 

Sted: Eghjorten, Jespervej i Hillerød

 

Prøveleder: 

 

Mødetid : kl. 08:15

begynder klasse nr. 1-? og åben klasse nr. 1-?

vinder klasse alle numre

                                                   

 Mødetid : kl. 11.30

                                                                       begynder klasse nr. ? og åben klasse nr. ?

Afprøvning på dummy - alle klasser  

 

Der arrangeres rundvisning til klasserne hvor vi fortæller om hvad hundene skal lave og hvordan en opgave i klassen typisk vil være. Meld til I sekretariatet hvis i har lyst så finder vi en rundviser.

 

Parkering: Modsat Eghjorten ind ad den gamle vej i skoven vil blive skiltet.

Der må ikke parkeres på den store P-plads ved Eghjorten ,da den er forbeholdt gæster i  skoven og legeplads.

 

OBS! Katalog nr. er lig med start nr. i klassen - men gælder først 2 dage inden prøven.  Ud for C-prøve skal du trykke på "Vis"  og derefter på PDF symbolet.

 

Forside med oplysninger kan laves ved at kopiere tekst fra siden om i et word document eller blot "male" teksten op og printe selection/markering.  

 

Husk afbudsreglerne: Afbud indtil 10 dage før sker via kvitteringsmailen.

Senere afbud, sendes til prøveleder og regionsleder som sms/mail.
Afbud senere end 5 dage før, sat til mandag aften kl 24:00 gælder både for prøver på lørdag og søndag, så koster det 60 kr.  Manglende afbud koster prøvegebyret, før der kan startes igen på anden prøve.

 

Læs mere
17-02-2018 Brugsprøve ifb. med C-prøven
24-10-2017

Brugsprøvebane 

Sted:  v. Eghjorten, Jespervej i Hillerød ifb. m. C-prøven

Prøveleder: 

 

Tilmelding på dagen eller evt online

 

Indskrivning på dagen fra kl. 09:30 - 10:30

Prøvestart hurtigst muligt efter kl. 09.30 og til der ikke er flere indskrevne.

 

Parkering: Modsat Eghjorten ind ad den gamle vej i skoven vil blive skiltet.

 

Der må ikke parkeres på den store P-plads ved Eghjorten ,da den er forbeholdt gæster i skoven og legeplads. Løbske tæver til brugsprøve dog undtaget.

Læs mere
08-03-2018 Foredragsaften med Charlotte Frigast
27-11-2017

Charlotte Frigast portræt

 

Foredragsaften med dyrlæge Charlotte Frigast.

 

Torsdag d. 8. marts 2018, mødetid: kl. 18.15

 

Aulaen på Byskolen, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød

 

HUSK En person pr. tilmelding - kun for  DRK medlemmer.

 
 
Charlottes primære interesseområde har altid været diagnostik og behandling af nedsat præstation hos hest og hund.
 
Ved fysisk belastning af hunde vil der altid kunne opstå skader i led og muskler, hvordan undgår vi at belaste hunden forkert? 

 

Kom og hør om:

Hvordan bliver vi bedre til at undgå skader?

Gennemgang af øvelser til hunde teoretisk og praktisk

Læs mere

Dansk Retriever Klub Region Nordsjælland

 

   DRK-Nordsjælland er en region i Dansk Retriever Klub, der som specialklub for de 5      retrieverracer er tilknyttet Dansk Kennel Klub og Federation Cynologique International.

 

DRK               FCI              DKK
Dansk Retriever Klub - Region Nordsjælland